Kolumne

subota, 22. travnja 2023.

Abdul Karim Al-Ahmad | To the Drowned Paul Celan - Utopljeniku Paulu Celanu

To the Drowned Paul Celan As if it is happening now
That river in whose head you spin
Remembers you
Until now
It remembers
Your lined forehead
Your eyes staring
Into unknown spaces
Your hand furrowed
By a scalpel  and your terrifying jump
On that crazy morning
Celan everything was real
In that obscure event
Your waterproof shoes
Your last cigarette
The Mirabeau bridge
The distant whistles of the steamboats
Your shadow that always wanted you to look different
The dreams that left you imagining how the final scene would be
And this sky with its seven layers
Why didn’t you think about things for longer?
Was the world so terrifying?
What are you doing to tell the world about the magnetic river mud
A garden settled in the face of nature
Or roots of a river squeezed between two banks
Celan
The sun was present at the farewell ceremony
And the eager water applauded
With great enthusiasm
Your overwhelming presence
The German-speaking Jew
The comrade tormented in concentration camps
Celan
We miss you
We who don’t read much
We who press on these fingers
So they say something
We who rely on chance
To find ourselves
We who are trying to make you a promise

Utopljeniku Paulu Celanu

Kao da se događa sada
Ona rijeka u čijoj glavi se vrtiš
Pamti tebe
Do danas
Ona pamti
Tvoje nabrano čelo
Tvoje oči koje gledaju
U nepoznate prostore
Tvoju ruku naboranu
Skalpelom i tvoj strašan skok
Ono ludo jutro Celan, sve je bilo stvarno
U tom tamnom događaju
Tvoje nepropusne cipele
Tvoju posljednju cigaretu
Most Mirabeau
Daleke zvižduke parobroda
Tvoju sjenu koja uvijek želi da izgledaš drugačije
Snove koji su te napuštali zamišljajući kakva će biti posljednja scena
I ovaj nebeski svod sa svojih sedam slojeva
Zašto nisi dulje razmišljao o stvarima?
Je li svijet bio tako zastrašujuć?
Što radiš kako bi svijetu rekao o magnetnom mulju rijeke
Vrt smješten na licu prirode
Ili korijene rijeke stisnute između dvije obale
Celan
Sunce je bilo prisutno na ispraćaju
A željna voda pljeskala je
S velikim oduševljenjem
Tvoje preplavljujuće prisustvo
Židov koji govori njemački
Drug mučen u koncentracijskom logoru
Celan
Nedostaješ nam
Mi koji ne čitamo mnogo
Mi koji pritišćemo ove prste
Da nešto kažu
Mi koji se oslanjamo na slučajnost
Da se pronađemo
Mi koji se trudimo ispuniti ti obećanje


Prijevod s arapskog na engleski: Catherine Cobham
Prijevod s engleskog na hrvatski: Sonja Smolec

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.