srijeda, 24. svibnja 2017.

Ankica Kale | Ki će proti mora

                               Roku Dobra

Ki će proti mora
a „plovit se mora“
kad raskrili krila
i razjapi žvale
pa kad rikat stanu
strašne morske ale,
uzdršću se brodi,
zajauknu prove
rasparaju idra,
utrobu kad straja
zagrebaju sidra;
ki će proti mora?!
Kad se morski bozi
ka u vrići rozi
stanu karat, bosti;
ki će proti mora
Bože mu oprosti?!

_________________________

Roko Dobra (Šibenik, Žirje 28. listopada 1930. – Zadar, 23. svibnja 2017.), hrvatski pjesnik, prozaik, kazališni i književni kritičar.

Nema komentara :

Objavi komentar