petak, 20. siječnja 2017.

Božica Jelušić | William Blake: TigarTigre! Tigre! Sjajem moćnim
U šumama sjajiš noćnim.
Koje oko, ruka zbije,
Skladnost koja grozu sije?

Iz kog' bezdna ili neba,
Plameno ti oko vreba?
Tko zna mis'o lakokrilu,
Tko ti smjeri vatre silu?

Umijeće i rame čije,
Tetive tvog srca slije?
Kad mu kucaj moć označi,
Gdje ga ruka, noga stlači?

Kakav čelik? Lanac tupi?
Koja peć ti um skalupi?
Što nakovanj? Koja knuta
Njeg'vu smrtnu stravu sputa?

Kad trag zvijezde padne kosi,
I suzama svod orosi,
Smiješi li se Onaj vazda,
Što Janje i tebe sazda?

Tigre! Tigre! Sjajem moćnim
U šumama sjajiš noćnim.
Koje oko, ruka zbije
Skladnost koja grozu sije?

__________________

William; Blake

(Prepjev: B. Jelušić)

Nema komentara :

Objavi komentar