Kolumne

četvrtak, 2. lipnja 2016.

Književni rodovi | Drama


3. DRAMA
je jedan od triju rodova


– Obuhvaća književna djela koja su namijenjena za izvođenje na pozornici
– obilježja – podijeljenost teksta na uloge, dijalog i monolog kao oblici pripovjedne tehnike, didaskalije, dramski sukob

– DRAMSKA SITUACIJA –
dio dramske radnje koji prikazuje odnos među likovima u nekom trenutku
– DIDASKALIJE –
dio dramskoga djela, tj. tekst koji govori o izgledu prostora u kojem se radnja odvija, o izgledu i kretanju likova, o načinu govorenja likova … najčešde je pisan kosim slovima i čitatelju pomaže u pradenju radnje, a redatelju i glumcima služi kao uputa
– DIJALOG –
razgovor između dvaju ili više likova u književnom djelu
– MONOLOG –
govorenje jednoga lika bez sugovornika
– KOMPOZICIJA –
uvodni, središnji dio, završni dio

DRAMSKE VRSTE:

1. TRAGEDIJA -
vrsta dramskog djela koja prikazuje duboke ljudske strasti i najčešće završava smrdu glavnog junaka
2. KOMEDIJA –
vrsta dramskoga djela vesela sadržaja. Crta smiješne strane života i ljudi, ismijava njihove mane i nedostatke
3. DRAMA U UŽEM SMISLU -
vrsta dramskoga djela po sadržaju slična tragediji, ali ne teži tragičnom završetku

- KOMPOZICIJA DRAME:

1. ČIN –
dio dramskoga djela koji se sastoji od više prizora, označen je u kazalištu dizanjem i spuštanjem zastora
2. SLIKA
3. PRIZOR -
dio čina u dramskom djelu koji je obilježen smjenjivanjem dramskih lica
4. SCENA

- IZRAŽAJNA SREDSTVA U KAZALIŠTU:

1. GLUMA –
vještina ili umijede javnoga umjetničkog izvođenja uloga u kazalištu ( gesta, mimika, grimasa )
2. GOVORNA KARAKTERIZACIJA LIKA -
izražavanje osobina lika njegovim govorom. Govorom lik otkriva svoju socijalnu pripadnost, moralne osobine i psihička stanja
3. KOSTIMOGRAFIJA –
crtanje i kreiranje kostima za potrebe kazališne predstave
4. SCENOGRAFIJA -
osmišljavanje, opremanje i uređivanje scene za kazališnu predstavu.

Pojmovnik