Kolumne

utorak, 31. listopada 2023.

Eda Budić | Hekatomba


Najprvi su još
najbolje pasali:
nisu vidili ča je sve
potle bilo
ni koliki su još
za njima finili.

Ač glejte,
najprvi se je poslalo
oni najdebuleji
ki se sami nisu mogli pomoć
i prez kejsteh se je moglo.

Još su i sami bili krivi
ač nisu po dobe bili pronti
za teško i dežgracije.

Drugi su poznali štabeli ljudi
kijsti su mogli odlučit
kega prešparat kega ne
da se more kako i prvo živet.

Samo,ni bilo dosti .
Morali su poć i srednji
-pak oni jači i jači .
Strah je poče i jad.
Ni se moglo drugo
prešparat onejsteh ki su meritali
(ali su pensali da meritaju).

Najzad su ti tobože najštabeleji
morali najveć platit.

Čuda,čuda već nego ča su pensali
da ćeju platit onijsti
kejsteh su prveh hitili u najhuje.

__________________________________

pasali-prošli
potle-poslije
finili-završili
najdebuleji-najslabiji
po dobe-na vrijeme
pronti-spremni
dežgracije-nesreće
štabeli-odlični,važni
prešparat-poštedjeti
meritali-zaslužili
najhuje-najgore

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.