Kolumne

nedjelja, 8. ožujka 2020.

Željko Bilankov | Prvi sridnje


(dvadesetosma kratka priča pisana pretežno šoltanskim dijalektom)

Nisan bi odlikaš, ma uvik sa pošteno zarađenon četvericon na kraju godine. Tako san i završi osmi razred i sad se vajalo nigdi upisat. Te daleke šezdesetdevete, većinon nismo znali ni ko nan glavu nosi, a kamoli u koju ćemo sridnju skulu poć. Znali su moji doma da bi voli ić u umitničku, jerbo san puno lipo crta, ma otac se ni sa tin slaga. Govori je, da ča će mi to i da ću bit gladan kruva. „Eno, nesriknji sinko, 'oćeš bit ka i Đenko“, brunda je, aludirajući na Eugena Buktenicu, našega šoltanskog slikara-naivca, istinskog oriđinala, nepriznatog, pače omalovaženog u vlastitoj sredini, a van škoja izuzetno cinjenog. Ništa za čudit se, jerbo je to kod većine Balkanaca običaj. Strancu oliti došljaku se divimo, a svog uspješnog čovika, prvenstveno zbog zavisti i jubomore, nastojimo ponizit na bilo koji način. Mejuto, ako na bilo koji način imamo niku materijalnu korist od njega, eee onda ga dižemo u zvizde i tepamo mu ka da nikad ništa loše o njemu nismo rekli!

Inšoma, oni sa naredanin petican, upisivali su se bez problema u gimnaziju, a meni je na kraju ostalo da se odlučin, gren li u Kemijsku u Kaštilima, oli u Sridnju ekonomsku skulu. Bilo bi mi grubo putovat svaki dan vanka Splita, pa san se, uz blagoslov matere i oca, konačno upisa u Ekonomsku, pogotovo ča smo živili na niti petnajst minuti od nje. Sićan se ka sad, osvanu je lip sunčan dan kad smo prima obavisti, mi upisani, došli isprid skule na prozivku i razmištaj po razredima. S menon je bi moj prijatej Davor iz Osnovne, pa san se nada da ćemo dospit u isti razred, ča se za divno čudo i dogodilo. Eto nas u prvon C-e iduće četri godine! Ajmeee, koja srića i zajedniško slavje. Naša razrednica, već je morala umirivat buduće sridnjoškolce, a zapravo, malo veću dicu. Vela i krasna nova zgrada, sva u caklu, uskoro je dočekala riku radoznalih tinejdžera, koji su protutnjali skalan i smistili se u razrede. Bili smo prava mišanca u mojen prvon C-e, malo otočani, malo vlaji i ono ča je ostalo, gradske dice. Za Ekonomsku još i prava ritkost, čak trinajst muških u razredu. Ludi broj, znalo se reć, a bome poslin se ispostavilo da in ni bilo lako s nan. Velike su to promine u odnosu na nižu skulu u svakon pogledu, a ona najvažnija, da smo priko noći postajali momci, a divojčice prave cure. Iako san se već u to vrime poče sve više bavit enigmatikom, a želja da mi križaljka izađe u novinan, bila ostvarenje mojeg najlipjeg sna, ništo drugo užgalo je novi oganj u meni. Ne znan jeli se polako rajalo ili dogodilo odjednon, ma ja san se judi zajubi. Danas znan da su to mnogi vidili, a da toga bidan, nisan bi ni svistan. Sidila je isprid mene, u redu do ponistri, u prvoj klupi. Zvala se Vinka,..lipuškasta mala iz Bola na Braču, nakratko ošišana, velih očiju i osmiha. Mejuto, strah je čini svoje,..ko se moga približit oli joj barenko ništo reć, a da ne bude glupo i smišno. Pravi san se važan sa mojin križaljkan, koje san sastavja baš za skulu, pa bi ih donosi u razred i dili okolo da rišavaju, a priko oka prati i osluhiva, kako ona reagira. Svaka informacija, koju bi sazna, a ticalo se nje, bila je pohranjena u mojen srcu. Govori san sebi, kako bi je moga gledat satima, a da je ne dotaknen. Naravski, bila je to u stvari pila naopako, jerbo je sve u meni ukazivalo na suprotno i strašnu želju za barenko jednin pojupcen, koji bi i ona tila. Kako onda učit i koncentrirat se, kako „preživit“ subotu i nediju kad nima nastave, ča je bi svojevrsni paradoks, jerbo mi ni bilo stalo do libri, dok mijardu pitanj muči dušu moju?! Prolazi san težak period, uostalon ka i drugi vrsnici sličnog emocionalnog stanja. Dugo me držalo i pamtim da san jednon pri kraju školske godine uspi ukrest njezinu zadaćnicu iz Hrvatskog, kako bi je čuva ka relikviju. Na stranu ča je u zadnjen sastavu, koji je pisala za kontrolni sa temon jubavi, dobila tek duju, od meni drage profesorice Bogić, virovatno samo za trud, ja san ga pročita mijun puti i divi mu se uvik iznova. Ajooj, ma kad malo boje promislin, bilo je ipak puno lipo tako se osićat i ne hodat po Zemji, u stalnom iščekivanju barenko jednog pogleda ili osmiha. Prva istinska zajubjenost zauvik se pamti i vridi onak'e muke, pa mogu s pravon parafrazirat onu našu poznatu split'sku izreku: „Judi moji, ko to more platit?!“

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.