Kolumne

ponedjeljak, 15. srpnja 2019.

Katarina Zadrija | Stara kljietTam gore na briegu Kundetiću
V gurica, zanja vu vuljice si ostala
Sirota stara, z drieva zbita, z biberem pokrita.
Črna od starosti, vu tebe mi srce
Drktale je od radosti.

Tu noutre sem prvi pout slatkoga mošta pila,
A bormeš si prvi pout i vina popila.
A šte zna kak stara si bila?
Krsnoga lista niesi imela.

Oni kej drieve zate cielu su zimu tesali
Sakave ljiepe stvari delati su znali.
I baš su ti ljiepe roge na krovu zrezbarili,
Ali pisati se niesu imeli nafćiti gda.
Od svoji rouku dela su živeli
Gizdavi su bili, same Boga za zdravlje su prosili.

I deda je pripoviedal, da dok on se rodil
Živ više nie bil koji te je tesal.
Z prvoga kraja pred soubu dva oreje si imiela,
Na čošku ti sama se višnja zasadila.
Brajde od izabele od sounca ladovinu
Med zide su ti dele.

Lagvi sa strane, v sredine ognjišće
Na kojem gda-gda pekle se i fazanove pišče.
Po ljetu večer, se pajdaše si ugostila
Pesma njijova čula se čak do sela.

Po zime se k tebe išle za rana,
Da dimam se dojde još za dana.
Najbolše i naslajše grozdje
Na rogi si svoji sušila.
Da Božična gibanica fina bi bila.

Bila si više neg druga nam hiža
Bila si više od stoletja
Bila si, a sad te više nie
Same uspomena nate
Na pokoljenja se prenosi.


Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.