subota, 19. siječnja 2019.

Zdenko Capan | Bašćanska ploča - Signum temporis


Az, v ime Otca i Sina i Svetago Duha. Az opat Držiha pisah se o ledine, juže da Zvanimir kralj hrvatskij v dni svoje v Svetuju Luciju – i svedomi: župan Desimira Krbave, Mratin v Lice, Pribineža posal Vinodole, Jakov v otoce. Da iže to poreče, klni j Bog i dvanadeste apostola i četiri evanjelisti i svetaja Lucija, amen. Da iže sde živet, moli za nje Boga.
Az opat Dobrovit zdah crekav siju i svojeju bratiju s devetiju v dni kneza Kosmata obladajućago vsu Krajinu. I beše v ti dni Mikula v Otočci s svetuju Luciju v jedino.

Transkripcija teksta Bašćanske ploče na latinici (HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI)

http://info.hazu.hr/hr/o-akademiji/osnutak_akademije/bascanska/


ANAGRAM TRANSKRIPCIJE TEKSTA BAŠĆANSKE PLOČE

SIGNUM TEMPORIS

Sa otoka zlatna, iz svijetle povijesti davne,
na kamenoj ploči dobismo bitno pismo;
glagoljicu iz vječne države nacije slavne,
da ukažemo svijetu: tu postojani mi smo.

U trinaest redaka u darovnici kažu
da njegovo veličanstvo daruje njivu;
a vele li podlaci da ovi stari vas lažu,
jed Jahve će doživjeti za objedu krivu.

Duždevi i carevi, a i hajduci isto su htjeli:
zauvijek obrisati taj sukus starih slova;
tvrd je za kukavice živ vapnenac bijeli,
bedem baštine i poezije darovitih bardova.


Anagramirana poezija

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.