Kolumne

srijeda, 11. listopada 2017.

Pavol Janik | Ja sam sa vama


I’M WITH YOU


It’s completely me –
height 180 centimetres,
measurements 108 by 83 by 107,
weight 73 kilos,
five military qualifications
and even more civilian,
brown hair, green eyes,
born on the occasion
of the Hungarian Uprising,
bashful and christened,
married with three children.
I don’t beat out a rhythm in English,
but I’m of the world.

Send me fan mail,
postcards and gifts,
books and pictures,
busts and bacon,
booze and flowers.
Support your poet
who, instead of you, behaves
like an idiot.
Write to my European address –
Slovakia.

Call me,
all of you, who love me,
who can’t live without me,
or least die.
Call the number 314 212,
my automatic telephone
will pick up 24 hours a day.
Don’t be ashamed of your feelings.
God is watching you –
at last do something stupid.
Send some dosh to my account
SSS 3478228.
Remit to my pristine account
your dirty money,
I’ll launder it day and night.
You can rely on me
to spend it all on myself
as opposed to other
charitable institutions,
christmas clubs and other swindles.

I’m waiting for your letters,
spiritual outpourings
and filthy lucre.
I know
that all
the better sort of people are shocked
that the worse have not improved.
They can go
and get stuffed.


SOM S VAMI


To som celý ja –
výška 180,
miery 108 – 83 – 107,
vážnosť 73,
päť vojenských odborností
a ešte viac civilných,
hnedé vlasy, zelené oči,
narodený pri príležitosti
maďarského povstania,
ostýchavý a pokrstený,
ženatý a trojdetný.
Netepem po anglicky,
ale som svetový.

Posielajte mi obdivné listy,
pozdravy a dary,
knihy a obrazy,
sochy a slaninu,
chľast a kvety.
Podporujte svojho básnika,
ktorý sa za vás správa
ako idiot.
Napíšte mi
na moju európsku adresu –
Slovensko.

Volajte mi,
všetci, ktorí ma milujete,
ktorí nemôžete bezo mňa žiť,
alebo aspoň umrieť.
Volajte číslo 314 212,
môj telefónny automat
bude dvíhať denne 24 hodín.
Nehanbite sa za svoje city.
Boh sa na vás díva –
spravte konečne nejakú hlúposť.
Vycálujte dačo na moje konto
SŠS 3478228.
Poukážte na môj čistý účet
svoje špinavé peniaze,
budem ich celé dni a noci prať.
Môžete sa spoľahnúť,
že ich prehajdákam ja sám
na rozdiel od iných
dobročinných zbierok,
Alwegov a ďalších podvodov.

Čakám na vaše listy,
duševné výlevy
a odporné prachy.
Ja viem,
teraz sa všetci
lepší ľudia pohoršujú,
že sa tí horší nepolepšili.
Môžu si trhnúť
chlpatými nohami.


(1991)


JA SAM SA VAMA

Ovo sam celi ja
visina180,
veličine 108-83-107,
težina 73,
pet vojnih kvalifikacija,
i još više civilnih,
smeđa kosa, zelene oči,
rođen na dan
mađarskog ustanka,
stidljiv i kršten,
oženjen sa troje dece,
ne trabunjam engleski,
ali sam svetski čovek.

Pošaljite mi pisma obožavanja
pozdrave i poklone,
knjige i slike,
skulpture i slaninu,
piće i cveće.
Podržavajte svog pesnika,
koji se za vas pravi idiotom.
Napišite mi
na moju evropsku adresu-
Slovačka.

Nazovite me,
svi koji me volite,
koji ne možete živeti bez mene
a ni umreti.
Nazovite broj314 212,
moj automatski telefon
će odgovarati 24 sata na dan.
Ne stidite se svojih osećanja.
Bog vas posmatra-
učinite najzad nešto glupo.
Uložite nešto na moj račun
SSS 3478228.
Uplatite na moj čisti račun
vaš prljavi novac,
praću ga dan i noć.
Možete se osloniti na mene
da ih proćerdam sam
za razliku od drugih
dobrotvornih organizacija,
božićnih klubova i drugih prevaranata.

Čekam na vaša pisma,
duševne izlive,
i nečisti dobitak.
Znam,
sada se bolji ljudi pogoršavaju
zato što se ti gori nisu poboljšali.
Mogu da cupkaju
dlakavim nogama.

(1991)


Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.