srijeda, 13. rujna 2017.

Nataša Nježić Bublić | Svečano se odričem poezije


poeziju više ne u moju butigu.
odsad samo čitam.
uvrijedim ljude,
ne znajuć.
Treba oprezno s riječima,
jer ima iskusnijih čitača.
mogu li se oni domisliti tomu
da pišem bez poduke,
da sam samouk,
da sam skrboman,
i skriboman
po vokaciji,
kao slijepi Homer
kako misliš slijep, Nataša?
Ne mislim, kažu.

Nema komentara :

Objavi komentar