Kolumne

ponedjeljak, 8. studenoga 2021.

Zakaria Abdul Hakim Cisse

  

PJESME ZA VRIJEME PROŠLO

Iz srca Savane, Zakaria Abdul-Hakim, poznat kao Abdul Hakim Genius, rođen je i odrastao u Tamaleu, Sjeverna Gana. Njegova književna djela inspirirana su djelima mudraca iz seoskih koliba iz kojih potiču muze, kako vjeruje. Nazivaju ga lingvistom predaka; čistačem seoske kolibe i pjesnikom iz savane. Piše kako bi probudio duh afričkog naslijeđa, obrazovao, motivirao, nadahnuo i dao nadu ljudima. Zastupljen je u lokalnim i međunarodnim antologijama.

 

ZA NAŠU DJECU

Dođite, svi
Kao kovači,
Hoćemo li urezivati ​​riječi
Sposobne da lome stijene?

Dođite, svi
Kao vojska
Hoćemo li paradirati svijetom
da pošaljemo poruku mira?

Za vašu djecu
Hoćemo li izgraditi svijet
Od smaragda, lišen bombardovanja
Rasizma, ekstremizama, nasilja?

Mi, naša djeca
Umrijet ćemo poput Pitagore
Dok propovijedamo poruke
Za izgradnju sutrašnjice ljubavi

Mi. naša djeca
Putovat ćemo
da otkrijemo svaku pješačku stazu
u potrazi za milošću i srećom

Riječima
ćemo projicirati duboke slike
utemeljene na stubu ljubavi
koja će postojati vječno

Za našu djecu,
hoćemo li izgraditi
bolje sutra lišeno nasilja,
a ispunjeno potpunim blaženstvom?


HAJDE DA PONOVO NAPIŠEMO SUTRA

Dajte mi olovku i mastilo
Ne nuklearno oružje
Dozvolite mi da ponovo
napišem budućnost
Lišenu lomova strašnih ratova.

Reci golubicama
da nas poškrope ljubavlju
Reci pticama da cvrkuću gore visoko
Dok slušamo zvona
I plešemo uz melodije ljubavi

Vrijeme u kojem marširamo
Snagom i hrabrošću
Da ne preplavimo tlo krvlju,
već posadimo sjeme ljubavi
Duboko u srce svake duše

Pozovite telala
da prenese svijetu
poruku jedinstva
Propovijedajte riječi
Kur'ana, Biblije i Tore

Ipak, na kraju ćemo se nasmiješiti,
tako da naše brige mogu umrijeti
da zauvijek pjevamo
pjesme ljubavi, harmonije,
jedinstva u različitosti.

Bijeli uče voljeti,
a crni čine isto
Bez trunke mržnje
prema drugim rasama …


VRIJEME JE

Vrijeme je - čujem zov trube.
Svanulo je novo svitanje
Osjetimo slatki miris mira
Dok večeramo na stolu čovječanstva.

Vrijeme je da ljubimo
povjetarac jedinstva
i osvijetlimo svaki kutak ljubavlju

Vrijeme je da sašijemo naše razlike
Držeći se za ruke
i čvrsto stojimo bez razlika i nesporazuma

Neka se obnovi
naš savez s Bogom,
i štiti zemlju svojom snagom.

Vrijeme je da se
objektivno redefinira ljubavi
Inače će ostati u rječnicima
-apstraktna, ali ne i stvarna.


Biografiju Zakarie Abdul Hakima i pjesme: "Za našu djecu", "Hajde da ponovo napišemo sutra" i "Vrijeme je" s engleskog na bosanski jezik preveo Nihad Mešiš River 2021.

ZAKARIA ABDUL HAKIM CISSE POEMS FOR TIME OF THE PAST

From the heart of the Savannah, Zakaria Abdul-Hakim popularly known as Abdul Hakim Genius was born and bred in Tamale – Northern Ghana. His literary works are inspired by great sages of the village hut, from whom he believes his muse flow. He calls himself linguist to the ancestors; sweeper of the village hut and poet from the savannah. He writes to awaken spirit of Africa’s heritage, educate, motivate, inspire and give hope to people. He is both locally and internationally featured in anthologies.

FOR OUR CHILDREN

Come, 
all Like blacksmiths, 
Shall we carve words 
Capable of tearing rocks.

Come, 
all Like the army 
Shall we parade the world 
To tell the message of peace
For your children 

Shall we build a world 
Made of emerald,devoid of bombings 
Racism, extremism, 
violence

We our children 
We shall die like Pythagoras 
While preaching our messages 
To build a tomorrow of love

We our children 
We shall travel 
Uncoil every footpath 
To find grace and happiness
 
With words 
Shall we project deep imageries 
Founded on the pillar of love
That shall remain eternally

For our children, 
Shall we build a better tomorrow 
Devoid of violence 
But filled with total bliss .


LETS REWRITE TOMORROW

Give me pen and ink 
Not nuclear weapon 
Let me rewrite our future 
Devoid of fracture 
The tormenting wars.

Tell the doves, 
To sprinkle love over us 
Tell the birds to chirp high 
While we listen to the chimes 
And dance to the melodies of love

The time we march
With vigour and valour 
Not to flood the soil with blood
But plant the seeds of love
Deep down the heart of every soul

Summon the country crier
To convey this message
Of unity to the world
Preach the word,
Like the Quran, Bible and Torah.

But in the end, we shall smile,
So that our worries may die
And we shall forever sing these songs
Of love, harmony, unity in diversity.

The white learn to love
And the black do likewise
Without iota of hatred
For other races…….


IT IS TIME

It is time
– I hear trumpet call
A new dawn has dawned
Let’s smell the sweet fragrance of peace
While dining on the table of humanity.

It is time we kiss the breeze of unity
And light up every corner with love

It is time to stitch our differences 
While joining hands to stand firm
Without differences and misunderstanding

Let our covenant with God Be renewed,
protecting earth With our might.

It is time
To redefine love objectively
Lest, it shall forever remain in dictionaries
-Abstract but not real.

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.