ponedjeljak, 15. lipnja 2020.

Željko Bajza | Navade novoga vremena


Apsurdnost je oblik besmisla, a glupost posledica straha nutrešnjega mrtvila. Vsaki ima prav na svoje živlenje. Sizifi su bili hrabri zebrati vlastiti put, pak i poraz. Kafkijanska je maksima da vsaki človek treba moči opravdati svoj žitek ili smrt, kaj je jedne te iste. Ak si spremen na žrtvu, ak se služiš razgovetnim govorem, protiv savesti i razuma nema šanse nišče. Zloče se nagrabiti je lehke, al je teške stiči du dobra. Takaj vredi zakon da nijeden se ni rodil koji vsakom bi vugodil, a spoznati sebe znači razumne svoje živlenje ravnati. A vreme prehaja, svet stvarni je zamršen. Složene i jedostavne vumnažaju se i supostoje. I Giordano Bruno ni naišel na razumevanje, a denes mu kip stoji vu Campo de’ Fiori, spred Vatikana, i na njem piše: “Podiže mu stoletje tere je on proslavil”- “Il secolo da lui divinato.“  I traje tak velika borba na male scene, horor vu terem junak bije bitku ze sudbinu, a dostojna ovca bele vune dala bu harcujučemu. Človek več krat bludi črez veke, iščuč istinitost svoje iluzije. Ja nem dopustil da dojde vu pitanje moja nadležnost, poslanje, odgovornost i delovanje. Človek vleče snagu ze svoje glubline. Treb je same eliminerati zablude. A ja zdaj iščem da med dobremi meste si zadobim. Ni da nej več imel hotenja, ar treb se je znati priložiti k navadam novega vremena.
Mladost naj ljubi čednost svoju, a starost bu vre dočakala mudrost tvoju. Kolke godin toke novin. Biologija i shvačanja se večkrat ne podudaraju. Kaj mladost ima rada, te se starim ne dopada. Koji starost ne poštuje, on vu tuge ostaruje. Ki starost z ljubavjum pudpira, slatke živi, slajše vmira. Kaj pak v sebe je dosta dobre ne trebuje hvale mnoge. Vsaki svoje nevolje pozna najbolje. I ja najbolje znam kaj imam vu sebe. Ja sam sebe dobre poznam. Duge se več sam z sobum zanimam, naoružan z iskustvem, znam da si je z poštenim delom trijeb hranu zadobiti. Da sam štel vuspeh na brzinu, trebal bi zavaravati publikum i lakrdije pripovedati. Mudrost moja zapovedi zvršava, jer nikaj preštimanešega narav nam ni dala ud pameti, kak veli Suada, božica dobroga tolnača: Darum das ist, was den Menschen ziert und das ist der Verstand. Mi nigdar nisme zneverili poverenje, same su nam ga retke dali. Al nit prasicam biser meči, nit zločincem lepe davaj reči. Pesimizem je dete taštine i stvar mode, snobizma. Optimizem je kak veli Petrarka, sporazum razuma, vere i nade. Jer razum govori, a osečaji grizeju. Mudrost je cilj, a neosetljivost je posledica borbe, tak i človek spoznati more kak dojti du svoje oporbe. Pitanje je more li on na tragu žalosneh činjenic suditi ob sebe.Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.