srijeda, 10. lipnja 2020.

Flegar Terezija | Nasamarena poeta


Sem vam štjela pesmu napisati,
Kak su negdar pri nas bili svati.
Misev pa se ritala, pu glavi kupitala,
v zuobe ju zaprežem, jer bi udskitala.

Nje je štjela nikak vun  z zuob ziti.
Nje se štjela v pesmu pretvuriti.
Zabadaf sem ju mamila, badava zvala.
Jednustavnu se nje vun z glave dala.

Unda sem ji ja kaj kaj ubečala,
Pred juom sem takureči klečala.
Molila ju, prosila, dare ji dunosila.
Misev mi se samu nurclivu smejala.

Kak da pesmu napiše nasamarena  poeta?
Da ji misev samu ud glave du zuob šeta.
Misev ji se neče v pesmu pretvuriti.
Una vam se muora s pesmum služiti.

Rada bi vam ja kaj kaj puvjedala
No misev mi se nje v riječi dala.
Tu ne vrijedi ni mitu ni kurupcija.
Poeta biti vam je nje lefka funkcija.

_______________________________________________

Sem – ja sam, štjela – htjela, pesmu – pjesmu, kak – kako, negdar – nekad, pri – kod, svati – svatovi, misev – misao, pu – po, kupitala – preokretala, v- u, zuobe – zube, zaprežem – obuzdam zapregom, udskitala – otišla u skitnju, nje – nije, štjela – htjela, vun – van, z – iz, ziti – izaći, nje – nije, pretvuriti – pretvoriti, zabadaf – uzalud, unda – tad, kaj kaj – svašta, ubečala – obećala, juom – njom, takureči – takoreći,  dare – darove, ji – njoj, nurclivu – podrugljivo, šeta – šeće,  muora – mora, služiti – pristati, puvjedala – ispričala, lefka – lagana, funkcija – služba ili  zanimanje.

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.