nedjelja, 14. lipnja 2020.

Flegar Terezija | Bara na fejsbuku
Neka su se suosede spuminale,
no nje su točnu puvedati znale.
Da je Ivka na njekvumu tečaju bila,
a tam se je o nuovi tehnologiji vučila.
Ve pa na mrežami ima dva prufila.

Svojega vnuka Bara je fletnum pitala
Ka nebu v neznanju dogu skitala.
Je babica Ivkica  se bormeš puslikala.
Joj Kriste  pa ka i sliku treba meti?
A če bi si ja štjela tu svuoj prufil deti?

Lefku ti ga napravim, vnuk ji veli.
No unda brže jeni  vnuk začkumi.
Ka neš morti moje prijatele sebi zela?
Kak bi ti jih zela, pa nem je v žep djela.
Ti babica tuo nebreš nikak razmeti.

Budeš muorala njekve prijatele imeti.
Pa buš unda gledala ka uni djelaju
Kakve slike i poruke na zid djevaju.
No tvoji su prijateli si već bliže grobu
Njemaš baš za prebrati njekvu robu.

Napravi ti djete meni samu toga prufila
Prijatela bum več njekvuga ja tu dubila.
Makar za silu bum si i Ivkicu dodala.
Nebum se bormeš te šuši ja doli dala.
A tje zid o šterumu ti guvoriš de bum stigla,
je nje visuki,  bum i ja neka prijek jega vidla?

__________________________________________________

Suosede – susjede, spuminale – razgovarale,  puvedati – ispričati, njekvumu – nekom, vučila - učila, ve – sad, prufila – profila, vnuka – unuka, fletnum – brzo, ka nebu – da ne bi, v - u, je – da, bormeš – stvarno,  puslikala – fotografirala, pa – zar, meti – imati, če – ako, štjela – htjela, svuoj – svoj, lefku – lako, ji – njoj, veli – kaže, jeni – njezin, začkumi – utihne, ka – da, neš – ne budeš, morti – možda, prijatele – prijatelje, zela – uzela, jih – njih, nem – ne budem, djela – stavila, tuo – to, nebreš – ne možeš, razmeti – razumjeti, muorala – morala, buš – budeš, unda – tad, ka – što, uni – oni, djelaju – rade, djevaju – stavljaju, njemaš – nemaš, prebrati – odabrati,  djete – dijete, lefku - lako, nebum - neću,  bormeš – bome, šuši – pogrdni nadimak, tje – taj, šterumu – kojem, je nje – nije li,
visuki – visok, prijek – preko, jega – njega, vidla - vidjela.

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.