petak, 14. veljače 2020.

Željko Bilankov | Kaštila u srcu


(dvadesetčetvrta kratka priča pisana pretežno šoltanskim dijalektom)

Ni me tribalo gonit da se brzo obućen, kad je mater rekla da gremo u Kaštila. Brž je prošlo pet minuti, a ja san bi gotov. Otac i mater, ka po običaju, nepotribno mudrovanje i pokoja beštimja prid izlazak iz kuće, pa mi je laknulo kad su napokon zakjučali vrata. Juri san niza skale i naprosto izleti iz portuna ka metak. Eto i njih, ruku pod ruku, ka prežence, ali sad u priši, pa smo se odma zaputili prima Solinskoj.

Ni prošlo puno vrimena kad san vidi kako iz grada stiže oni veliki autobus na kat! Još u ono vrime, tih ranih šezdesetih imali smo lipe ingleške, boje reć londonske autobuse, a ča je ovo danas. Ponekad nan vožnja do Trogira sliči na onu iz filma „Ko to tamo piva“...hahahaaha. Inšoma, zabi san glavu u caklo ne propuštajući ni metar puta do naših Kaštil. Po sto puti pita san oca, oli mater ča je ovo, a ča ono, jedva čekajuć da dojdemo u Štafilić, di su nan živili prijateji. Split je ostaja u dajini iza nas, zeleni Merjan čini mi se tako malešan, a livo od  mene modri Kaštelanski zaljev, Čiovo i sunčane Slatine. Daleko isprid obrisi Trogira, grada mojih predaka, a desno padine šumovitog Kozjaka. Prolazak kroz svaki kaštelanski gradić stvara je dodatno uzbuđenje i radost u meni. Onda je tote bilo puno veselog svita, trišanj, kari i konji na svakemu kantunu, šušur teple sredine malega dalmatinskog mista. Ma, nismo se ni obadali, a već nas je iskrcalo na vrju široke duge ulice, koja je vodila u Kaštel Štafilić. Opet san in uteka, ali me nisu vardekali, jerbo je bilo malo motori, oli auti, da me mogu smečit. Prvi san zagrli tetu Vinku i barbu Mikulu, sritan ča smo jopet u njiovoj kući. Dok su se moji pozdravjali sa svima, barba Mikula je zna ča najviše želin, pa mi je reka, onako po kaštelanski, nasmijan od uha do uha: „Ajmo Žele, gremo vidit koonjaa!“, vaze me za ruku i pove priko puta. Jo, kako san se razveseli, a i konj me pozna. Gladi san ga i rukon mu češja grivu, a on je neprekidno rza u znak odobravanja. Odjednon se tu stvori i Tonči, njiov sin, meni nabliži po godinan, pa smo se zagrlili od sriće. Ima je dičji klarinet i odma san ga moli, mogu li malo i ja zasvirat. Vatali smo se i hlihlišćali sve do kuće, pa pobigli na gornji pod. Moji su već sidili u kujni i ćakulali sa barbon Mikulon, pila se kafa i pokoji bićerin. Potla su izvadili na stol sve ča su jemali, a teta Vinka, dobra draga žena, bila je silno radosna ča smo došli, ka i njezina prilipa ćer Kate, divojka izrazito rumenih obraz. Ma nesmin zaboravit ni vedrog i simpatičnog, njiova sina Vicka, ka ni vično nasmijanu Tonku. Mene je ipak najviše zanimalo da vidin Antu, koji je gori, u svojoj maloj sobi jema maketu Eiffelova tornja. Jopet san razgorači oči, kad san je vidi, pa ga nisan prista pitat sve o temu. Pažljivo san dodirnu tu kulu, ka niku relikviju i žeja mi je bila ispunjena. Ma odjednon, ču san da me zovu doli. Sluti san da je doša, meni puno drag, brat barbe Mikule, Muto kako su ga zvali. Naravski, ka i uvik, doni mi je dvi-tri šake oriji, pa se podsmihiva, kako san ih čisti i ji isprid njega. Kad pomislin da nan ovi dragi judi nisu bili pravi rod, a zapravo njiova srčanost i nesebična jubav, bila je više od tega. Mejuto, kako je bilo vrime trišnji, a dan samo taki, tepal i bez oblačka na nebu, naši domaćini su odlučili, na moju veliku radost, da gremo u berbu meni najdražeg voća. A tek kad san dobi tu čast da mogu sest do barbe Mikule na kar, ko sritniji od mene. Ma, to ni bilo sve. Čim smo izašli na cestu, puten za Bile, di su imali velika krasna cabla trišanj, barba Mikula me više nego lipo iznenadi: „Žele, evo ti uzde, sad nas ti voodišš!“. Ti osjećaj nikad neću zaboravit, ti ponos ča je meni malemu ukaza povirenje, ka ni ono, kako mi je srce lupalo toliko da će svaki čas iskočit iz grudi. Lagašni kas konja, ja kočijaš i vesela skupina judi, pače berača, približavala se svome odredištu. Tamo san se odma pope na najviše cablo i nisan prista brat, ali također i jist sočne, slatke, meni posebno mile, kaštelanske trišnje. Znan i danas reć, kako mi trišanj nikad ni dosta, koliko ih volin. Približavalo se vrime obida i teta Vinka nas je s nestrpjenjen čekala. Sa punin konistran, oli krtolima vraćali smo se, već pomalo gladni, ali prisritni obavjenin poslon i druženjen u prirodi. Sunce je uprlo nemilosrdno, a meni je bilo žaj konja, iako je on ima svoj ustaljeni ritam. Glad je vrag, zna se reć, pa smo satrli sve ča je bilo na stolu isprid nas, zapravo, sve je bilo tako sla'ko, da si moga prste polizat. Stariji su potla pripovidali i pijuckali, a Tonči i ja, jedva dočekali uteć vanka, čak do rive u Štafiliću. Pogled mi je puka prima mojemu lipon Splitu i ništo me nostalgično štrecnulo u srcu, dok se more tek malkice namreškalo popodnevnin meštralom. Zna san da ćemo uskoro tamo, jerbo ne smimo zakasnit na autobus, ali san ipak bi pomalo tužan, ča nan je vrime naprosto pobiglo. I onda, ka i uvik, kratko traje sve ča je lipo, ma niko mi ne more vazet prekrasna sićanja na drage jude i nesebičnu jubav s kojon san bi okružen !

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.