nedjelja, 12. siječnja 2020.

Darko Foder | Škuala

Semena se nada klije,
si si misle bo boalje,
a največ šterni čistam su doalje.

Mole seme f černe hoste
vu sve serži neke stišče,
da falačec neba dasegne
vupača išče.

Se akuali bukve, hrasti,
čez listje i zemlju mehnjatu
klica some oače zrasti.

Grabek moli, listaj, rasti,
hrusti se, katriži,
drugi su gazde
f te hiži.

Daleke je da goare,
dogi pot, pone liet.
Joaš doge nebuš videl sviet.

Zima te bo grizla, veter pavijal,
kaplju vade nedu ti dali,
če gli boš zavijal.
Čiesali ti sverži bodu,
kuaru ti rezali z kasturu,
vništili jedinu ti manduru;
koa ih nigdar ne pazabiš,
ime ti sve zacajhaju
tak da poaklje si stalari
tua više ne pablajhaju.

Se je tua jedna škuala,
a bez škuale si nike,
vučenje za zutra,
za lepše v živoatu slike.

I več se boš ti nafčil -
doak ne skehne kakvi hrast
tu ti nemreš duajti na vlast.

_________________________
Zbornik Recitala
„Draga domača rieč 2015.“

falačec – dio, vupača – hrabrost, išče – traži, akuali – okolo, mehnjatu – prekritu mahovinom, hrusti – prkosi, katriži – jačaj (od riječi katriga, što znači zglobna tetiva), sverži – grane,
z kasturu – s malim nožićem, manduru – odjelo, pazabiš – zaboraviš, zacajhaju – pribilježe, pablajhaju – uglade alatom za finu obradu drva, nafčil – naučio, skehne – krepa/odapne

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.