Kolumne

subota, 5. listopada 2019.

Natječaj za Susret književnika Sisačko-moslavačke županijeZajednica kulturno umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije (dalje: Zajednica) organizira 1. Susrete književnika Sisačko-moslavačke županije, te u tu svrhu temeljem članka 3. Pravila Susreta književnika Sisačko-moslavačke županije od 13. rujna 2019. godine, Upravno vijeće Zajednice raspisuje
 NATJEČAJ
ZA 1. SUSRET KNJIŽEVNIKA SISAČKO- MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

1) Na Natječaj se mogu prijaviti građani rođeni i/ili nastanjeni na području Sisačko-moslavačke županije stariji od 15 godina (osim članova Društva hrvatskih književnika i Hrvatskog društva pisaca), koji su članovi Zajednice (učlanjeni u Zajednicu kao fizičke osobe ili su u članstvu udruga članica Zajednice) te ne-članovi Zajednice koji uplate kotizaciju za sudjelovanje u iznosu od 20,00 kn. Kotizacija se uplaćuje na žiro-račun Zajednice: HR4323400091110860818, model: 00, poziv na broj: 2019, opis plaćanja: kotizacija za književni natječaj.
2) Po raspisanom Natječaju, autori šalju svoje radove napisane u programu Microsoft Office Word isključivo u elektronskom obliku na e-mail adresu knjizevni.pleter@gmail.com  s naznakom „Za književni natječaj.“
Svaki autor svoje radove potpisuje istom zaporkom dužine između 5 i 10 znakova. Unutar Word dokumenta s radovima ne smiju pisati osobni podaci autora. Organizator se obvezuje radove umnožiti i dostaviti Prosudbenom povjerenstvu isključivo potpisane zaporkama, odnosno jamči autorima potpunu tajnost podataka o stvarnom identitetu do okončanja procesa žiriranja. Uz radove prijavitelji su dužni dostaviti i popunjenu prijavnicu koja je sastavni dio prijave, u kojoj se jedino navode puni podaci o identitetu. Obrazac Prijavnice objaviti će se uz tekst književnog natječaja te će biti dostupna na službenoj web stranici Zajednice.
Uz Prijavnicu dostavljaju i potvrdu o članstvu u udruzi koja je članica Zajednice, odnosno ako nisu članovi takve udruge, dostavljaju potvrdu (uplatnicu) o uplaćenoj kotizaciji za sudjelovanje na Natječaju.
Popunjena i potpisana prijavnica, potvrda o članstvu u udruzi članici Zajednice odnosno potvrda (uplatnica) o uplaćenoj kotizaciji dostavljaju se u pdf formatu elektroničkom poštom zajedno sa radom koji se šalje na natječaj.
3) Na Natječaj se primaju poetski i prozni radovi na hrvatskom jeziku uz mogućnost korištenja hrvatskih narječja: kajkavsko, čakavsko i štokavsko i svih govora: ijekavski, ikavski i ekavski.
4) Autori poetskih radova na Natječaj mogu poslati do 5 pjesama, poema, haikua ili ostalih poetskih oblika.
5) Autori proznih radova na Natječaj mogu poslati 1(jedan) prozni rad (pripovijetke ili novele, putopisi, eseji, romani, drame te ostali prozni oblici).
6) Jedan autor na Natječaj može poslati radove u obje kategorije.
7) Radovi koji se šalju na Natječaj ne smiju biti prethodno objavljeni, a dramski tekstovi ni objavljeni ni uprizoreni (do objave rezultata Natječaja).
8) Radovi iz područja stvaralaštva za djecu ne ulaze u konkurenciju Natječaja.
9) Svi radovi trebaju biti napisani osobnim računalom u programu Microsoft Office Word, font Times New Roman, veličina slova 12 i ne vraćaju se autorima poslije vrednovanja. Poetski radovi se šalju u jednom Word dokumentu, prozni u drugom. Poetski radovi trebaju biti napisani na način da svaki sljedeći rad počinje pri vrhu sljedeće stranice.
10) Nepotpune prijave, radovi poslani nakon isteka roka za slanje radova, kao i sve prijave koje nisu u skladu s Pravilima Susreta i propozicijama raspisanog književnog natječaja neće biti uzeti u razmatranje.
11) Rok za dostavu prijava na Natječaj traje od 01.10.2019. do 30.10.2019. godine.
12) Radove pristigle na natječaj ocjenjuje Prosudbeno povjerenstvo koje broji do tri člana, odabrana između eminentnih hrvatskih književnika koje delegira Hrvatski sabor kulture, a Zajednica može, u dogovoru s Hrvatskim saborom kulture odrediti i manji broj članova Prosudbenog povjerenstva ukoliko na Natječaj ne pristigne veći broj radova.
Povjerenstvo će izraditi i originalno intelektualno pisano djelo – evaluaciju koju će izraziti kao govorno djelo iz područja književne umjetnosti na Susretu.
Odluke stručnog povjerenstva su konačne i moraju biti izrađene, zajedno s evaluacijom, najkasnije do 30.11.2019.
13) Prema odluci Prosudbenog povjerenstva na Susretu će biti dodijeljene sljedeće nagrade:
  1. a) Priznanje ”Književni pleter Sisačko-moslavačke županije za najbolje pjesničko ostvarenje“
  2. b) Priznanje ”Književni pleter Sisačko-moslavačke županije za najbolje prozno ostvarenje“
  3. c) Priznanje ”Književni pleter Sisačko-moslavačke županije za najboljeg mladog autora“ (u dobi od 15 do 29 godina)
  4. d) Priznanje ”Književni pleter Sisačko-moslavačke županije za promicanje zavičajnih vrijednosti Sisačko-moslavačke županije“
(Napomena: samo u slučaju ako Prosudbeno povjerenstvo prepozna zavičajne vrijednosti u nekom od pristiglih radova. Za ovo priznanje automatski konkuriraju svi poetski i prozni radovi samim činom prijave. Ne radi se o posebnoj kategoriji i nije ju potrebno navoditi prilikom prijave.)
Prosudbeno povjerenstvo i organizator zadržavaju pravo, osim prvonagrađenih autora, pohvaliti do dva autora u svakoj kategoriji, ako se za to pokaže potreba.
13) Dobitnici priznanja stječu i pravo nastupa na manifestaciji „Županijski pleter“ na način da će na istome nastupiti izvodeći svoje nagrađeno djelo, ili njegov dio, ovisno o organizacijskim mogućnostima ove manifestacije i karakteristikama samog djela.
14) 1. Susret književnika Sisačko-moslavačke županije održati će se 4.12.2019. godine u prostoru Interpretacijskog centra baštine Banovine, Gupčeva 31, Petrinja.
Program Susreta obuhvaća okupljanje svih sudionika Natječaja, nastup nagrađenih autora (dobitnika priznanja) s nagrađenim radovima, stručne osvrte članova Prosudbenog povjerenstva te svečanu dodjelu priznanja i zahvalnica.
Dodatni i konačni program Susreta određuje i kreira Zajednica kao organizator o čemu će biti obaviješteni svi sudionici Natječaja.
U slučaju eventualnih nejasnoća ili dodatnih pitanja možete kontaktirati Zajednicu putem e-mail adrese:  knjizevni.pleter@gmail.com

Dokumenti:

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.