Kolumne

četvrtak, 2. svibnja 2019.

NSK predstavlja | Korizmenjak, transkripcija s rječnikom


U predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u utorak, 7. svibnja 2019. godine u 12 sati bit će predstavljena knjiga akademkinje Anice Nazor Korizmenjak, transkripcija s rječnikom.

Knjigu koju su objavili Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Grad Senj predstavit će akademik Stjepan Damjanović i izv. prof. dr. sc. Boris Kuzmić, kao i sama autorica akademkinja Anica Nazor.
Riječ je o latiničkom prijepisu zbirke korizmenih propovijedi pisanih hrvatskim crkvenoslavenskim jezikom i tipografski uzornom uglastom glagoljicom, koja je svoje faksimilno izdanje doživjela već 1981. godine u izdanju Senjskog muzejskog društva.

Transkripcija s rječnikom senjskog Korizmenjaka iz 1508. godine priređena je u okviru projekta Hrvatska glagoljica – digitalizacija građe i uspostava digitalne zbirke , kojeg provodi Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. S obzirom na važnost senjske tiskare i broj glagoljskih knjiga otisnutih u razdoblju njezina djelovanja, između 1494. i 1508. godine, u projekt je uključen i Grad Senj.
Recenzenti ovog vrijednog izdanja su dr. sc. Ivan Kosić i prof. dr.sc. Mateo Žagar, knjiga je objavljena u 150 primjeraka, a njezino objavljivanje potpomogli su Grad Senj i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.
Uz knjigu je tiskana i promotivna grafička mapa. Slike koje su dio mape oslikala je slikarica Vjera Reiser i ilustriraju priče iz Korizmenjaka poput Škrtog sina, koje su se kasnije uvriježile u hrvatskoj književnosti.
#           #          #
Ovim se projektom nadalje, sukladno i drugim velikim filološkim pothvatima koji su posljednjih desetljeća zavladali suvremenom izdavačkom scenom, otvaraju nove mogućnosti još intenzivnijeg istraživanja velikog korpusa hrvatske glagoljske književnosti. U ovom je slučaju riječ o prijevodu „z latinskoga jazika na hrvacki“ (kako navode autori kolofona Pero Jaković i Silvestar Bedričić) izvorno sastavljenih propovijedi talijanskoga franjevca konventualca Roberta Caracciola među kojima se nalazi niz poslovica i egzempala.

Upravo zbog činjenice što se prvi put javnosti predočuje u čitljivu obliku jedno od važnih djela hrvatske (prijevodne) književnosti, s početka ranoga novoga vijeka, i zbog uvjerenja da će to potaknuti daljnja istraživanja, ovakav latiničkim prijepis – urađen po našim najvišim standardima – iz pera najbolje stručnjakinje za hrvatski glagoljski tisak, svesrdno preporučujem ovu knjigu.

Iz recenzije prof. dr. sc. Matea Žagara

Djelo Sermones quadragesimales glasovitoga talijanskoga franjevačkoga propovjednika i biskupa Roberta Caracciola (o. 1425. – 1495.), obaseže 104 lista i zapravo je to mali zbornik njegovih korizemnih propovijedi što ih je 1466. do 1473. održao na dvoru kralja Ferdinanda I. Napuljskoga (1423. – 1494.) te ih na kraljevu želju i zapisao kako bi ih kralj mogao čitati i onda kada bude spriječen da ih sluša uživo.

Pomičnim su slovima Sermones quadragesimales, kao zasebna tzv. talijanska zbirka, tiskani dvadeset jedan put u protegu od 1475. do 1500. Korizmene su propovijedi fra Roberta tako postale općepriznatim i uz propovijedi Bernardina Sijenskoga (1380. – 1444.) najpopularnijim priručnikom za propovjednike.

Senjski svećenici Pero Jakovčić i Silvestar Bedričić preveli su ga „z latinskoga êzika na hrvatc'ki“ po naslovom Korizmenakь te u Senju tiskali glagoljicom „Miseca Oktubra dan ž.i [=17] V lethь Spasitela našega .č.f. ȝ [=1508.], kako je navedeno u kolofonu.

Budući da je sačuvano svega šest primjeraka (četiri u Hrvatskoj te po jedan u Ljubljani i Sankt-Peterburgu), Senjsko je muzejsko društvo godine 1981. izdalo pretisak što su ga priredili akademici Anica Nazor i Branko Fučić.

Akademkinja Anica Nazor, koja je velik dio svojega istraživačkoga vijeka posvetila upravo proučavanju senjskoga glagoljskoga tiskarstva, tekst Korizmenjaka je preslovila na latinicu te ga tako učinila dostupnim i onim istraživačima koji nisu okusili slast glagoljice, jednoga od triju hrvatskih nacionalnih pisama.

Iz recenzije dr. sc. Ivana Kosića

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.