Kolumne

subota, 9. lipnja 2018.

31. Lovrakovi dani kulture | Skriveno blago


 OŠ Mate Lovraka iz Velikoga Grđevca već 31. godinu organizira kulturno-umjetničku manifestaciju Lovrakovi dani kulture koja okuplja svake godine naše najpoznatije stručnjake i kulturne djelatnike, metodičare i učitelje te poznate književnike i likovne umjetnike.

Lovrakovi su dani kulture predstavljanje kreativnoga rada učitelja, voditelja literarnih, novinarskih, likovnih i dramskih družina osnovnih škola iz čitave domovine. Obzirom da se ove godine obilježava godina kulturne baštine, tema ovogodišnjeg natječaja je BLAGO MOGA ZAVIČAJA. Radi se o skrivenom  blagu koje čuva naš narod, a nalazi se u običajima, narodnoj nošnji, legendama i narodnim predajama naših predaka. O tom i takvom skrivenom blagu svojeg zavičaja pišu naši mali i veliki stvaratelji nadahnuti bogatstvom i ljepotama kulturne baštine naše domovine.

Jedna od najvećih vrijednosti ove manifestacije je poticanje dječjeg stvaralaštva. Dječji ostvaraji oblikovani riječju i slikom sakupljeni su u zbornicima literarnih, novinarskih i likovnih uradaka učenika osnovnih škola.

Ovogodišnji zbornik sadrži učeničke ostvaraje na zadanu temu. Poziv na natječaj poslan je u sve osnovne škole naše domovine. Na natječaju je sudjelovalo 80 škola s ukupno 699 dječjih literarnih, novinarskih i likovnih ostvaraja. S literarnim radovima sudjelovalo je 55 škola s ukupno 248 uradaka (108 nižih i 140 viših razreda), 15 škola sudjelovalo je na natječaju za novinarsko stvaralaštvo s ukupno 26 novinarskih ostvaraja, a 80 škola poslalo je ukupno 425 (115  radova viših i 310 radova nižih razreda) likovna rada.

POPIS ŠKOLA PO ŽUPANIJAMA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

1.      I. OŠ Bjelovar

2.      II. OŠ Bjelovar

3.      III. OŠ Bjelovar

4.      V. OŠ Bjelovar

5.      OŠ Berek

6.      ČOŠ Daruvar

7.      ČOŠ Končanica

8.      OŠ Đulovac. PŠ Bastaji

9.      OŠ Garešnica, PŠ Hrastovac

10.  OŠ Ivana Nepomuka Jemeršića, Grubišno Polje

11.  OŠ Ivanska

12.  OŠ Mate Lovraka, Veliki Grđevac

13.  OŠ Mirka Pereša, Kapela

14.  OŠ Rovišće

15.  OŠ Sirač

16.   OŠ Štefanje

17.  OŠ Trnovitički Popovac

18.  OŠ Velika Pisanica

19.  OŠ Veliko Trojstvo

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

1.      OŠ „Doktor Stjepan Ilijašević,“ Oriovac

2.      OŠ „Đuro Pilar,“ Slavonski Brod

3.      OŠ Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski

4.      OŠ „Ivan Filipović,“ Velika Kopanica

5.      OŠ „Ivan Meštrović,“ Vrpolje

6.      OŠ Josipa Kozarca, Slavonski Šamac

7.      OŠ „Mato Lovrak,“ Nova Gradiška

8.      OŠ Neorić-Sutina, Neorić

9.      OŠ „Stjepan Radić,“ Oprisavci

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

1.      OŠ Cavtat, Cavtat

2.      OŠ Ivana Gundulića, Dubrovnik

3.      OŠ Ston, Ston

GRAD ZAGREB

1.      OŠ Bartola Kašića

2.      OŠ Brezovica

3.      OŠ Dragutina Domjanića

4.      OŠ Lučko

5.      OŠ Ljubljanica

6.      OŠ Marina Držića

7.      OŠ Mate Lovraka

8.      OŠ Pantovčak

9.      OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića

ISTARSKA ŽUPANIJA

1.      Centar“Liće Faraguna,“ Labin

2.      OŠ „Monte Zaro,“ Pula

3.      OŠ Rovinj, Rovinj

4.      Talijanska osnovna škola „Edmondo de Amicis,“ Buje

5.      OŠ Tar – Vabriga, Tar

6.      OŠ Vladimira Nazora, Pazin

7.      OŠ Vladimira Nazora, Pazin, PŠ Karojba

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

1.      OŠ Barilović, Barilović

2.      OŠ Draganići, Draganići

3.      OŠ Grabrik, Karlovac

4.      OŠ Mahično, Mahično

5.      OŠ Rečica, Rečica

6.      OŠ Turanj, Karlovac

7.      OŠ „Slava Raškaj,“ Ozalj

8.      OŠ Vojnić, Vojnić

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

1.      OŠ“Antun Nemčić Gostovinski,“ Koprivnica

2.      OŠ“Antun Nemčić Gostovinski, PŠ Jagnjedovec

3.      OŠ „Braća Radić,“ Koprivnica

4.      Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Podravsko sunce,“ Koprivnica

5.      OŠ „Grigor Vitez,“ Sveti Ivan Žabno

6.      OŠ Molve, Molve

7.      OŠ Sidonije Rubido Erdödy, Gornja Rijeka

8.      OŠ Vladimir Nazor, Križevci

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

1.      OŠ Donja Stubica, Donja Stubica

2.      OŠ Ante Kovačića, Zlatar

3.      OŠ Augusta Cesarca, Krapina

4.      OŠ Bedekovčina, Bedekovčina

5.      Cenar za odgoj i obrazovanje, Krapinske Toplice

6.      OŠ Mače, Mače

7.      OŠ Oroslavje, Oroslavje

8.      OŠ „Vladimir Bosnar,“ Stubičke Toplice

9.      OŠ Vukovina, Vukovina

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

1.      OŠ Belica, Belica

2.      OŠ Domašinec, Dekanovec

3.      OŠ Tomaša Goričanca, Mala Subotica

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

1.      OŠ Antuna Mihanovića, Osijek

2.      OŠ Dore Pejačević, Našice

3.      OŠ Đakovački Selci, Selci Đakovački

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

1.      Cenar za odgoj i obrazovanje, Rijeka

2.      OŠ „Dolac,“ Rijeka

3.      OŠ Čavle, Čavle

4.      OŠ Doktora Branimira Markovića, Ravna Gora

5.      OŠ Eugena Kumičića, Rijeka

6.      OŠ „Gelsi,“ Rijeka

7.      OŠ „Hreljin,“ Hreljin

8.      OŠ Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski

9.      OŠ Ivana Gorana Kovačića, Delnice

10.  OŠ Jelenje – Dražice, Dražice

11.  OŠ Kostrena, Kostrena

12.  OŠ „Kozala,“ Rijeka

13.  OŠ Kraljevica, PŠ Križišće

14.  Katolička osnovna škola „Josip Pavlišić,“ Rijeka

15.  OŠ „Nikola Tesla,“ Rijeka

16.  OŠ Pećine, Rijeka

17.  OŠ „Petar Zrinski,“ Čabar

18.  OŠ „Sveti Matej,“ Viškovo

19.  OŠ Škurinje, Rijeka

20.  OŠ Turnić, Rijeka

21.  OŠ Viktora Cara Emina, Lovran

22.  OŠ „Vežica,“Rijeka

23.  OŠ „Vladimir Gortan,“ Rijeka

24.  OŠ Zvonka Carra, Crikvenica, PŠ Selce

SISAČKO-MOSLAVAČKA

1.      OŠ Banova Jaruga, Banova Jaruga

2.      OŠ Ivana Kukuljevića, Sisak

3.      OŠ Ludina, Velika Ludina

4.      OŠ Mate Lovraka, Petrinja

5.      OŠ Vladimira Vidrića, Kutina

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

1.      OŠ braće Radića, Bračević

2.      OŠ Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski – Han

3.      OŠ „Josip Vrgilij Perić,“ Imotski

4.      OŠ Srcu Dukmonida, Marin

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

1.      OŠ Jurja Šižgorića, Šibenik

2.      OŠ Pirovac, Pirovac

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

1.      Centar za odgoj i obrazovanje, Velika Gorica

2.      OŠ braće Radića, Kloštar Ivanić

3.      OŠ Jakovlje, Jakovlje

4.      OŠ „Ljubo Babić,“ Jastrebarsko

5.      OŠ „Ljubo Babić,“ Jastrebarsko, PŠ Desinec

6.      OŠ „Petar Zrinski,“ Šenkovec

7.      OŠ Sveta Nedelja, PŠ Rakov Potok

8.      OŠ Stjepana Bencekovića, Zagreb

9.      I. OŠ Vrbovec, Vrbovec

Svaka je škola na natječaj mogla poslati 5 literarnih, 5 novinarskih i 5 likovnih uradaka učenika razredne nastave i isto toliko uradaka učenika predmetne nastave. Nagradu će dobiti učenici i njihovi voditelji, kao i škole za najbolju selekciju, literarnih, novinarskih i likovnih ostvaraja. Ove je godine dodijeljena Pohvala za originalnost - skupni rad učenika 3. razreda talijanske osnovne škole, Scuola elementare Italiana „“Edmondo de Amicis,“ Buje. Treba istaknuti da je na ovogodišnji natječaj pristiglo 28 likovnih radova iz sedam škola za učenike s posebnim potrebama.

            Članovi Prosudbenog povjerenstva (Ivana Ontl Horvat, predsjednica, Ljerka Vodopija i Šandor Kasaš, članovi) nagradili su sljedeće učenike i njihove novinarske ostvaraje:

1.      Laura Bujan, 8. razred, Gizdavi seljaki – filmski junaki, OŠ Draganići (voditeljica: Matilda Marković);

2.      Gabriela Gazdek, 7. razred, Biti majka i žena blago je moga zavičaja, OŠ Molve (voditeljica: Mirela Paša);

3.      Magdalena Grudenić, 5. razred, Zavičajnu baštinu čuvaju kulturno-umjetnička društva, OŠ Ivanska (voditeljiica: Tanja Nađ);

4.      Nina Franki, 8. razred, Nekad bilo, sad se spominjalo, OŠ Vežica, Rijeka (voditeljica: Mihovila Čeperić-Biljan);

5.      Borna Šestak, 8. razred, Rođenje je jedan od najljepših životnih trenutaka, OŠ Novi Marof (voditeljica: Sunčica Križan-Kadi).

Za najbolju selekciju novinarskih ostvaraja nagrađuje se Osnovna škola Draganići iz Draganića.

      Članovi Prosudbenog povjerenstva (Marina Nejedli, predsjednica, Andrea Petrić i Stjepan Banas, članovi) nagradili su sljedeće učenike nižih i viših razreda te njihove literarne ostvaraje:

NIŽI RAZREDI

1.      Neva Novak, 2. razred, Sobočki maškori, OŠ Tomaša Goričanca, Mala Subotica (voditeljica: Ljiljana Rinkovec);

2.      Marko Perković, 3. razred, Božićni običaji, III. OŠ Bjelovar (voditeljica: Suzana Turković);

3.      Teo Hanžeković, 4. razred, Blago moga zavičaja, OŠ „Braća Radić,“ Koprivnica (voditeljca: Vesnica Mlinarić);

4.      Leonarda Vrbanić, 3. razred, Priča o baki Janici, OŠ Turanj, Karlovac (voditeljica: Dubravka Kralj);

5.      Sara Gorupec, 4. razred, Kaj, OŠ Oroslavje (voditeljica: Snježana Sitarić-Knezić)

Za najbolju selekciju literarnih ostvaraja NIŽIH RAZREDA  nagrađuje se Osnova škola Turanj iz Karlovca.

VIŠI RAZREDI

1.      Ante Leonardo Šolić, 7. razred, Grmilo – sivalo, OŠ Neorić-Sutina, Neorić (voditeljica: Silvana Bampa-Listeš);

2.      Leonardo Ivić, 5. razred, Čuvarica svjetlosti, OŠ u Đulovcu, PŠ Bastaji (voditeljica: Anđelina Papac);

3.      Jakob Trupković, 8. razred, Međimorske reči, OŠ Gornji Mihaljevec (voditeljica: Lidija Novak Levatić)

4.      Regina Matić, 7. razred, Paška čipka, OŠ Mate Lovraka, Zagreb (voditeljica: Vesna Haramina-Rilović);

5.      Andrea Džambo, 8. razred, Blago moga zavičaja, OŠ „Stjepan Radić,“ Oprisavci (voditeljica: Anja Flidr)

Za najbolju selekciju literarnih ostvaraja VIŠIH RAZREDA nagrađuje se Osnovna škola Gornji Mihaljevec.

            Članovi Prosudbenog povjerenstva (Anita Res, predsjednica, Marija Čičak i Valna Bastijančić Erjavec, članovi) nagradili su sljedeće učenike i njihove ostvaraje:

NIŽI RAZREDI (1. – 4. RAZREDA):

1.      Sara Bravar, 3. razred, OŠ Vladimira azora, Pazin, PŠ Trviž (voditeljica: Jasminka Milovan);

2.      Eva Zamarin, 2.a razred, OŠ Jurja Šižgorića, Šibenik (voditeljica: Helena Šarić);

3.      Lana Vučić, 3. razred, OŠ Turanj, Karlovac (voditeljica: Arijana Mikšić);

4.      Duje Marasović, 4. razred, OŠ „Starigrad,“ Starigrad-Paklenica (voditeljica: Ljiljana Jović);

5.      Ena Lusavec, 2. razred, OŠ „Grigor Vitez,“ Sveti Ivan Žabno (voditeljica: Nevenka Bajsić)

NAJBOLJA SELEKCIJA LIKOVNIH OSTVARAJA NIŽIH RAZREDA: OŠ Vladimira Nazora Pazin, PŠ Trviž

VIŠI RAZREDI (5. – 8. RAZREDA):

1.      Julija Barišić, 6. razred, OŠ Dore Pejačević, Našice (voditeljica: Sanja Portnar);

2.      Iva Stožicki, 7. razred, ČOŠ Jana Amosa Komenskog, Daruvar (voditeljica: Danuška Doležal-Balta);

3.      Nika Matić, 7. razred, OŠ Mate Lovraka, Zagreb (voditeljica: Bernadica Mažar)

4.      Marin Senjanin, 7. razred, OŠ Ivan Duknović, Marina (voditeljica: Dragica Gruić);

5.      Ella Carek, 6. razred, OŠ „Braća Radić,“ Koprivnica (voditeljica Sanja Pakasin)

NAJBOLJA SELEKCIJA LIKOVNIH OSTVARAJA VIŠIH RAZREDA: ČOŠ Jana Amosa Komenskog, Daruvar

ŠKOLE ZA UČENIKE S POSEBNIM POTREBAMA:

1.      EDI SURIJAN, 6. OOS, Centar „Liče Faraguna,“ Labin (voditelj: Krešo Runko);

2.      SANELA VIDMAR, 8. razred, Centar za odgoj i obrazovanje, Rijeka (voditelj: Hari Vidović);

3.      MARIJAN NEMEŠ, 7. razred, Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica (voditeljica: Izabela Babić);

4.      EMANUEL SAINA, 2. OOS, Centar „Liče Faraguna,“Labin (voditeljica: Ivana Rukavina);

5.      JAN KAHLINA, 8. razred, Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice (voditeljica: Marija Antolić)

NASLOVNICA ZBORNIKA „DAROVI DJETINJSTVA“

MARIJA FIŠTROVIĆ, 4. razred, OŠ Berek (voditeljica: Sanja Radošević)

POHVALA ZA ORIGINALNOST:

ŠKRINJA S BLAGOM, skulptura – kaširani papir, SKUPNI RAD, 3.razred (voditeljiice: Milena Saina, Sanja Hasanović), talijanska osnovna škola SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA „EDMONDO DE AMICIS,“BUJE
Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.