četvrtak, 21. rujna 2017.

Robert Janeš | Ojos del Saladovidjeh jednu reklamu:
"veliki izbor tableta
za novu školsku godinu"

zadnji put sam eruptirao '93
ali to je bilo neznatno
neko eko izbacivanje pepela

otad sam tek historijski aktivan
hranim se miligramima
skrivenim u bljedunjave boje

oči su vulkanska jezera
koja istječu nogama slanih rijeka
u sliv suznjače kojom pokazujem vrijeme

novosagrađene brane
ne razumiju veselo kotrljanje
oblutaka na mojem dnu

glava mi je u lednicima
na najvećim visinama
obogaćena tucanikom za pruge i ceste

bačen na obje strane
nejasno obilježen plagiocefalijom
visim nagnut nad ambisom

molim vas da ne apsajlate noću
ako ste zapostavili užad
što visi s mrkih nebesa

i bacam sive dopisnice
na adrese vaših tirkiz-laguna, trenutno
čekam put u novu školsku godinu

(: fola lipa i Buog svami)

Nema komentara :

Objavi komentar