Kolumne

nedjelja, 16. srpnja 2017.

Pavol Janik | Noćna veza


NIGHT BUS


I admire the smiles
of the wax figures
and the drunks.

Their faith.
Their humility.
Their precision.
Their infallible wisdom
determined by the office of normalization.

I admire
their wallpapered souls
full of light and brocade.
Their responsibility and legality
surpassing
the price of taxis and wine.

I’m terrified by the indifference
with which they listen
to the heavy breathing of the last trolley buses.

NOČNÝ SPOJ


Obdivujem úsmevy
voskových figurín
a opilcov.

Ich vieru.
Ich pokoru.
Ich presnosť.
Ich neomylnú múdrosť
stanovenú úradom pre normalizáciu.

Obdivujem
ich vytapetované duše
plné svetla a brokátu.
Ich zodpovednosť a právomoc
presahujúcu
ceny taxíkov a vína.

Desí ma iba ľahostajnosť,
s akou načúvajú
ťažkému dychu posledných trolejbusov.   (1981)


             NOĆNA VEZA
                  (NOČNÝ SPOJ)

   Divim se osmesima
voštanih figura
i pijanica.
  Njihovoj veri.
Njihovoj poniznosti.
Njihovoj tačnosti.
Njihovoj nepogrešivoj mudrosti
koja je odlučena ustanovom normalizacije.
   Divim se njihovim tapetiranim dušama
punim svetla i brokata.
Njihovim odgovornostima i zakonosti
koji prevazilaze
koštanje taksija i vina.
   Plaši me samo ravnodušnost
s kojom prisluskuju
teško disanje poslednjih trolejbusa.

__________________________________________________
  
Prijevod - Translations: English by James Sutherland Smith and into Serbian by Smiljana Piksiades

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.