utorak, 4. srpnja 2017.

Patrik Weiss | Stari oblače


Stari oblače
Pričaj dok još sunca ima
Pričaj o minulim danima
Slušam
Uho sam među paprati
Pričaj
Znam da svega se sjećaš
Bolno kažeš
Pa boli ima svugdje
Priča je najljepša kad peče
Ne ustručavaj se
Pričaj mi o danima
Kada ruke su se tresle
Pri pogledu u njene dubine
Kada zvijezde su sjale
Ispod oblaka tišine
Pričaj mi o noći
Kada svijetlili smo poput
Krijesnica ljeti
Pričaj
O žilama sleđenim
Na prvu notu
Njenog glasa
O listopadnom drveću
Koje lišća zimi ima
O našem vjerovanju
U nepostojanost vremena
U uvjerenju da posjedujemo
Sat bez kazaljka
Pričaj mi oblače
Pomalo sivi
Pričaj mi
O kršu i makiji
Pričaj
O ugasloj baklji
I zori bez jutra
Ti pričaj
Pričaj
Pričaj još malo
A ja ću lagano
U paprat nestati

Nema komentara :

Objavi komentar