Kolumne

nedjelja, 8. siječnja 2017.

Dubravka Borić | Čȁ? Čô? Čẽ?


Otplovȉt,
otplovȉt,
do mojiẽga Brōčȁ,
tãmo slȕšot
viêrse pȉsnika,
kô, meju zvīzdãmi,
jȅku kovōčȁ:
dvodȍbnu,
trodȍbnu …
ča batî,
ča olzvõnjo,
sve blȉžje,
i blȉžje
griẽ,
da ne mȍreš
nînder
utȅć od njiẽ.

… Ča duõjde i
prišãpje:
Čȁ?
Čô?
Čẽ?
I mãter te tãko učȉla rȅć!

… Sa zvĩzd‘ se spūstȉla
nôjdrãžjo jȅka,
gorĩ plãmenon nȉskega nȅba.
Gorĩ …
Bubnjĩ …
Bubnjĩ i griẽ:
s Katînon,
Jovãnon,
Mikȕlon,
Ivãnon …
produôcon,
bȑdon,

petrôdon,
vãlon …
mojiẽga škȍja
štrôdon i kãlon.

——————————

viêrsi – stihovi
pȉsnik – pjesnik
meju – među
griẽ – ide
nînder – nigdje,nikud

ČȀ? ČÔ? ČẼ?– Što

produôca – dolac, plodna zemlja između dva brda
petrôda – kamenolom
vãla – uvala
štrôda – šira pokamenjena ulica

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.