Kolumne

subota, 9. travnja 2016.

Što je osvrt a što recenzija knjige

Osvrt je kraći oblik subjektivnog gledišta osobe koja osvrt piše te se izriče kao vlastita ocjena književnog djela bez analitičkih objašnjenja i komentara, ali mora biti zasnovan na stvarnim činjenicama.

Osvrt pretpostavlja analizu kroz čitanje literature uz iznošenje vlastite prosudbe o djelu. To znači da kritički osvrt mora biti pisan ciljano, a njegovi sastavni dijelovi (uvod – razrada – zaključak) predstavljaju osobnu razradu pojedinih problema koje pisac osvrta uoči u odabranom tekstu bez opširnog i detaljnog prepričavanja sadržaja djela.

Kritički osvrt ne smije se bazirati na prepisivanju pojedinih dijelova ili odlomaka iz pripadajuće literature već na iznošenju vlastitih zaključaka o pročitanom.

U zadnjih nekoliko godina, osnivanjem klubova čitatelja, razvila se nova kultura pisanja kritičkih osvrta i razmjena mišljenja o pročitanom.


* * *


Recenzija knjige je njen prikaz s kritičkom prosudbom osobe koja piše recenziju. Dio recenzije koji prikazuje djelo mora biti nepristran i mora navoditi točne činjenice, dok je dio s kritičkom prosudbom subjektivan, odnosno osoban.

Recenzija se uglavnom odnosi na neobjavljeno ili tek objavljeno djelo.

Osoba koja piše recenziju mora biti dobro upoznata s tematskim područjem koje ocjenjuje i na nju ne smije utjecati ime autora, odnosno je li to novo ime ili već poznati autor.

Recenzent utvrđuje jesu li jasnoća i logičnost slijeda misli onakve kakve bi trebale biti u odnosu na ono što se od napisanog djela očekuje te upozoriti na smisaone pogreške, ako takvih ima, odnosno uklapaju li se dijelovi rada u homogenu cjelinu.

Recenzija ukratko treba prikazati i kritički analizirati pojedine dijelove rukopisa (dijelove poglavlja, odjeljke, njegove posebnosti itd). Posebnu pozornost recenzent će obratiti kompoziciji (ili strukturi) djela.

Autor recenzije će, po vlastitom izboru, prezentirati najupečatljiviji ili najznačajniji dio knjige.

U zaključnom dijelu recenzije knjige, sažeto i argumentirano daje se ocjena o rukopisu.

Pojmovnik