Kolumne

ponedjeljak, 18. srpnja 2022.

Nikola Šimić Tonin | Slava Ukrajini

 

СЛАВА НА УКРАИНА!


Голем си Боже и единствен, чувај ја Украина!
Слава на Украина!
Во слава прадедовска
Во дожд од пламенот на војната
Во сивите магли на омразата агресорска
Голем си Боже и единствен, чувај ја Украина!
Слава на Украина!
Печат на чело втиснат од бол.
Солза в око.
Голем си Боже и единствен, чувај ја Украина!
Слава на Украина!
Синови и ќерки на Украина
Јурат низ дожд од оган и железо.
Голем си Боже и единствен, чувај ја Украина!
Слава на Украина!
Свој на грутката своја.
Солза од отпор и гнев блеска в очи.
Голем си Боже и единствен, чувај ја Украина!
Слава на Украина!
Гром од тешкото агресорско оружје
Душата ја пара.
Голем си Боже и единствен, чувај ја Украина!

Слава на Украина!
Заканувачки облак црн се крена
Сонцето го покри.
Голем си Боже и единствен, чувај ја Украина!
Слава на Украина!
Орел и зрак е земјата укаринска
Дури и за најголемите бури.
Голем си Боже и единствен, чувај ја Украина!
Слава на Украина!
Ќе блесне слободата на зелените и сончеви sagovima
Секоја грутка украинска земја.
Голем си Боже и единствен, чувај ја Украина!
Слава на Украина!

Никола Шимиќ-Тонин

SLAVA UKRAJINI
 
Bože Veliki jedini čuvaj Ukrajinu.
Slava Ukrajini!
U slavi pradjedova,
U kiši ratnoga plamena,
U sivim maglama mržnje agresora,
Bože Veliki jedini čuvaj Ukrajinu.
Slava Ukrajini!
Pečat na čelo utisnula bol.
Suzu u oku.
Bože Veliki jedini čuvaj Ukrajinu.
Slava Ukrajini!
Sinovi i kćeri Ukrajine,
Jure u kišu vatre i gvožđa.
Bože Veliki jedini čuvaj Ukrajinu.
Slava Ukrajini!
Svoji na svojoj grudi,
Suza otpora i gnjeva blista im u oku.
Bože Veliki jedini čuvaj Ukrajinu.
Slava Ukrajini!
Grmljavina agresorskoga teškoga oružja
Para dušu.

Bože Veliki jedini čuvaj Ukrajinu.
Slava Ukrajini!
Prijeteći digao se crn oblak
Zaklonio sunce.
Bože Veliki jedini čuvaj Ukrajinu.
Slava Ukrajini!
Orao i sijao je zemlju Ukrajinac
I za najvećih oluja.
Bože Veliki jedini čuvaj Ukrajinu.
Slava Ukrajini!
Zablistati će na zelenim i sunčanim sagovima slobode
Svaka gruda Ukrajinske zemlje.
Bože Veliki jedini čuvaj Ukrajinu.
Slava Ukrajini!
 
Nikola Šimić Tonin


Prijevod na makedonski: doc. dr. sc. Ana Vitanova

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.