Kolumne

subota, 15. svibnja 2021.

Paolo Maria Rocco | Izet Sarajlić za Sarajevo – Život i poezija

 

Autore: Paolo Maria Rocco

Titolo: Izet Sarajlić per Sarajevo vita e poesia

Naslov: Izet Sarajlić za Sarajevo život i poezija

Patrocinio dell'Ambasciata d'Italia a Sarajevo

Edizione Il Foglio

Collana Poesia - Pagine: 450

Bilingue Italiano/bosniaco - Dvojezično: talijanski / bosanski

Direttore Fabio Strinati

Antonio Messina – Patrizio Avella (ufficio stampa)

Grafica: Jessica Maccario

Pjesnici, književnici, filozofi, umjetnici: mnogi sa Balkana i iz Italije, prijatelji, poznanici i proučavatelji djela Izeta Sarajlića, odazvali su se u stvaranju ove knjigu, pod pokroviteljstvom ambasadora Italije u Sarajevu Nicole Minasija, koja nam daje dragocjenu priliku za upoznavanja i istraživanja o velikom bosanskom pjesniku. Zahvaljujući razgovorima/ intervjuima i kratkim esejima, do sada neobjavljenima, autor je rekonstruirao pjesnički i egzistencijalni put pjesnika, poznatog i prevođenog u cijelom svijetu, koji je okarakterizirao kulturni, balkanski milje drugog dijela dvadesetog stoljeća i čija se značajna prisutnost u međunarodnom književnom svemiru nastavlja i danas. Tako nam se pruža važna prilika da istražimo i talijanska, književna poznanstva poete: od Luciana Morandinija do Elia Bartolinija, od Errija De Luce do Silvija Ferrarija i Giacoma Scottija, koji u neprekidnom dijalogu između dviju obala Jadrana prate put od izuzetne važnosti.  Poeti, scrittori, filosofi, artisti: hanno risposto in tanti dai Balcani e dall’Italia, amici, conoscenti e studiosi delle opere di Izet Sarajlić, per questo libro che ci consegna, con l’egida dell’Ambasciatore d'Italia a Sarajevo, Nicola Minasi, una preziosa occasione di conoscenza e di ricerca sul grande poeta bosniaco. L’Autore ha ricostruito, grazie alle Conversazioni/Interviste e ai brevi saggi, tutti inediti, il percorso poetico e esistenziale del Poeta che, conosciuto e tradotto nel mondo intero, ha caratterizzato il milieu culturale del Secondo Novecento balcanico e che oggi continua ad affermare la sua rilevante presenza nell’universo letterario internazionale. Emergono qui anche alcune delle frequentazioni culturali italiane di maggior interesse intrattenute da Sarajlić: da Luciano Morandini a Elio Bartolini, da Erri De Luca a Silvio Ferrari e Giacomo Scotti, che tracciano una rotta di rimarchevole significato nell’ininterrotto dialogo tra le due sponde dell’Adriatico.

Una conversazione con Tamara Sarajlić-Slavnić con inediti di Izet Sarajlić e testimonianze inedite di: Braho Adrović, Erri De Luca, Jovan Divjak, Silvio Ferrari, Predrag Finci, Mišo Marić, Naida Mujkić, Josip Osti, Ranko Risojević, Vesna Scepanović, Giacomo Scotti, Emir Sokolović, Bozidar Stanisić, Stevan Tontić, Gabriella Valera, Silvio Ziliotto, Pero Zubac.


Traduzioni/Prevodi: Ilija Balta, Bozana Bijelić, Žanka Bošković Coven, Alden Idriz, Paolo Maria Rocco, Vesna Scepanović, Silvio Ziliotto.


 


Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.