utorak, 4. veljače 2020.

Anica Lukina | Sunčeke


Vjutre mi se sunčeke nasmejale.
Pugladile ud mraza travu sijedu.
Hude zime male vlast vkrale.
Zmekšale srce trdumu ledu.
Z brega namigava, pak se smije.
Za menu hodi sim i tam.
V jarku saki skriti vuglić grije.
Sunčeke drage, kak rada te imam!

1 komentar :

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.