Kolumne

utorak, 28. siječnja 2020.

Željko Bilankov | Kako san naša bombu


(dvadeseta kratka priča pisana pretežno šoltanskim dijalektom)

Lipi prolitnji dan suncen je okupa moje Grohote, a ja se zaputi iz materinih prima Kavčini. Tamo su me čekali rojaci Mladen i Dalibor, s kojima san se igra gotovo svaki dan. Naravski, sa sobon san poni male drvene skale, jerbo nigdi nisan iša bez njih, opiturane u zeleno, koje mi je napravi i pokloni očev najboji prijatej, barba Ivo, od milja zvan Džombes, oliti Džombo. Ajme, ča san se pravi važan, jerbo niko od mojih vrsniki u selu ni jema tako ništo. Zamišlja san ka mali, da ću se penjat na njih, naslonjene na kuću i judima popravjat struju...hahahhaa. Ma, prova san radit baš to i sa nikin alaton, buža rupe, po vanjskon dilu kuć.

Deboto san ovanca, jer su mnogi vikali na mene ča to činin i oli san poludi! Još puno godini poza tega, znali su me niki zaustavit i pitat sa širokin osmihon: „Jeli Žele, kad ćeš mi doć popravit struju?!“ Inšoma, odlučno san korača sa skalan obišenin na rame, starin puten priko Gustrine, do Zadružnega doma i obavezno se javja svitu koji se tote zateka, pa onda livo, prima Bilankovima. Kako san se sve višje približava, vidi san rojake oboružane drvenon puškon i plastičnin nožen, isprid vrat od barbe Lovre. Ne sićan se ko je smisli plan ić na istočni kraj sela, u Podvelu gomilu, iako je po svemu sudeći to bila moja ideja. Tamo su mi živili, teta Ivica, materina sestra, barba Mikula i njiova ćer, moja prva rodica Anita. Za pet minuti već smo bili tamo di nan se pridruži još i Dragan, koji je sidi na zidiću igrajući se s pištoljen na vodu, dok nas je čeka. Prošli smo kroz dugi dvor popločan stinan, od stare velike i lipe kamene kuće Bezića, ali se mojima nisan javi, da ne gubin vrime. Ko će mi se penjat strmin skalan do balature, pa onda u kuću, kad san takoreći jučera bi tote. Računa san, poslin ću sigurno vidit Anitu, a vidi san je zapravo i brže nego ča san misli. Nas četiri mala farabuta, pače „ratnika“, odma smo se dali na istraživanje, jerbo je iza dvora od kuće bi veliki prostor sa šporkon vodon, gustrinon, cablima, smrčan, dračan i stinan, okružen visokin gomilan. Čuli smo da se tamo može nać svašta, jerbo je u toj kući i oko nje uvik bilo policjoti oli vojske, a mi dica, svaku smo taku vist upijali ka spuga. I bilo je baš tako.

Ja san pronaša niku rupu u gomili, ča mi je bilo čudno, pope se na skale i malo zaviri u nju. Kad tamo, ma jeli moguće, bomba, ka da me je čekala. Odma san dozva prijateje, a Dalibor mi je doda drvenu pušku, čiji san kundak podmetnu ispod bombe da bi je izvuka vanka. Kad smo je spustili na pod, nismo se čudon mogli načudit mojemu pronalasku. Ma, još je bilo ništo unutra, pa je Mladen uvuka ruku i istega redenik metak, koji su njih troje odnili kod gustrine. Ka poludili počeli su tuč stinan po njemu, ne sluteći opasnost. A tek ja,..poželi san bacit bombu, pa da pukne ka u partizanskemu filmu. Dobro se sićan da je bila jajolika, izrizuckane površine sa malin kockican, a danas znan kako su je zvali „kragujevačka“. Jemala je i niku žicu koju nisan moga isteknut i sva srića, jerbo je to bi osigurač bombe. Teško je razumit dičji mozak, koji ni misli o mogućin poslidican, pa san, iako mi je bila teška, hitnu bombu u gomilu i nastavi još par puti, bisan ča ne more puknut.

Ko zna ča bi se dogodilo, da ni na balaturu istrčala moja rodica Anita i sva u panici zazvala mater, moju tetu Ivicu: „Mama, mamaaa, vidi ča Žele činiii!!!“ Brž je proša koji minut dok se teta pojavila i prestravljena mi zavikala iz svega glasa: „Nesriknji sinkooo, ne diraj to, ostavi se tegaaa!!!“, našto su i moji prijateji ostavili metke i počeli bižat, a ja za njima. Sićan se da san trka i bombu nosi u rukan, da bi je baci u onu šporku vodu kod kuće. Prašili smo prima selu, da nas ne bi ni Bog uvati. Mejuto, dobi san potla od oca svoju porciju po guzici, jer se vist brzo proširila.

Danas znan, da ni bilo moje rodice i tete Ivice, možda ne bi bi živ, ka ni moji prijateji, jerbo je bomba bila ispravna i višje godin iza rata. To su rekli policjoti, koji su je niko vrime iza toga, kad se čistila ta šporka voda, pronašli i aktivirali. I sad se naježin, kako je, ka i mnogo put dotad, a i poslin, razuzdana dičja igra, mogla poć po zlu. Ne ponovilo se!

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.