nedjelja, 15. prosinca 2019.

Željko Bilankov | Lastavica


Četrnaesta kratka priča pisana pretežno šoltanskim dijalektom.

Pari mi se da i sad vidin barbu Šimu na krmi malešne i puno lipe bilo-plave koće s jarbolon i jidron, naše „Lastavice“. Pravi stari morski vuk, sa mornarskon španćeron na glavi, gustih sidih obrv, stisnutih očiju, glatkega lica rumenog od bure, kratkih brčić i vičnog laganog osmiha...usnan drži pola španjuleta u justima i čvrsto tišći drveni timun, koji mu neumorno podrhtava u ravnomirnom taktu motora, a brod nas sve više udaljava od Rogača, u našemu litnjen vijazu okolo Šolte.


Tu smo, mater, otac, teta Jube, barba Sreško, moji rođaci, njiovi sinovi Nenad i Goran, teta Jelica i barba Frane i njiov sin Mladen, moj rođak i najboji prijatej iz tog ranog ditinjstva i naravno, naš dragi dida Luka, glava kazate Bilankov.

Burdižamo prima Nečujmu, a kako jema vitra, drvena paluba „Lastavice“ sva se smočila. Mi dica nimamo mira, niko jema strijač, oli je zaveza šudar oko glave, niko maše drvenin mačen...hlihlišćemo se, pa iako nan se kliže, igramo na vatalo, a stariji viču na nas, tako san u jednon trenu skoro ohlebuti na pod i srića da je stiva bila zatvorena, jerbo bi siguro upa u nju, i baš ta stiva sitila me na davno vrime, kad je „Lastavica“ privozila japno u njoj do vrja punon, a temu je prethodilo puno znoja i muke kod izgradnje i loženja japjenic...puno vridnih judi bilo je angažirano za ti teški posal,...živilo se i spavalo, jilo, smijalo i radilo, nikad i misec dan, da bi se na kraju stine istopile od neprestanog ognja i pritvorile u japno. Potla su ga u kašetan prinosili do broda i prodavali naviše u Trogiru, jerbo je to bi cinjeni građevni matrjal u Dalmaciji, a i širje...Inšoma, nesriknja dico, frmajte više, niko je reka, dok smo još uvik divjali po palubi...ma ko će nan stat na kraj, jerbo u našin glavan, mi smo sad posada gusarskega broda i ča nan ko more!

Ogledamo svudir okolo, dok prova siče teple modre valove.., iza nas obrisi rtova Gradina i Bad, na ulasku u Rogač,..livo, u daljini moj Split,..desno duboka živopisna vala Nečujam i pitoma šoltanska obala,.. škrape zapjusnute moren, smrče, rogači, smokve i bori,..naprid malo daje, mala smišna Stomorska. Prošli smo i pored nje, mista poznatih pomorskih fameji, na putu prima istočnoj punti Šolte nasuprot Brača i uvali Livka...prikrasni litnji dan spusti je sunce meju nas i posla nan bile galebe ka pratnju. Stariji su ćakulali, jili, pili, pa čak i pivušili potiho, a mi dica ništo smo čoknuli ka i oni, izležavajući se po provi, odnosno palubi,..jedino je barba Šime osta na iston mistu, osin ča je i on gucnu koju kap bevande...hehehhhee. Jedva smo čekali da sve ove južne vale prin naše Brnistrove projdemo ča prin,  jerbo smo više izvanpili od žeje za kupanjem u lipemu žalu. Već je bilo više od deset uri kad je „Lastavica“ lagano ulizala u valu, uz Veli i Mali škoj...štrapanje u plićaku, plivanje, kacavanje, škriku i smih čujen još i sad, dok su veliki meštri za sve iz mora, moj otac i posebno barba Sreško, tukli prstace za obid, a nisu zaboravili ni na lupare.

Moja mater i druge žene kuvale su juhu na priručnon ognjišću malo daje od žala i pripremale sve za ove ukusne škojke, od kojih je prva, danas zabranjenu za lov. Bidne su se uspile tek bokun smočit, prin obida.., a mi smo ponovo molili didu Luku da nan priča o morskon čoviku, danas znan da je to bila Sredozemna medvjedica, zapravo, da nan pokaže u kojoj se to rupi od škrap, blizu žala, skriva(la)..i odve nas je, ali smo umirali od straha da se ne izviri iz te glatke rupe izlokane moren, a onda je dida, od šale iznenada zavika, evo ga, a mi utekli glavon bez obzira, dok se on osta smijat ka dite...Fameja, odnosno, veći dil fameje na okupu, lipa spiza, radost i osmih na licima, nestvarna lipota uvale i okoliša oko nas, boje i mirisi lita, bili su sve ča nan je tribalo, ča zapravo i triba svakon od nas za istinsko zadovojstvo..., a naša je „Lastavica“ mirovala na vezu, odmarajući se pred novi odlazak u predvečerje, prima Maslinici.., spokojna u sunčanom zagrljaju svoje lipote!


Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.