srijeda, 16. listopada 2019.

Željko Bilankov | Odlazak u zbjeg


(5 priča pisana pretežno šoltanskim dijalektom)

Sa suzan u očiman, napuštali su svoje selo. Zakrakunali kuću i konobu, obukli ča su mogli više na se, u rukan borše sa svin i svačin, U duši bol i strah ča ih čeka. Prošli su priko dvora, još razrušenog od nedavnog bombardiranja Saveznika, te 1944-te godine, koji su tako tili istirat Švabe. Osvrnuli se još jednom u nikoj posebnoj tišini i tužni krenuli na onu stranu Šolte, prima Visu.

Moji, dida Tonko, baka Tonka, teta Ivica i Ćirila, mater Marija i njiov mali brat Ivo, ostavili su svoje ognjišće, a ponili sa sebon lipa sićanja na vrime kad su živili boje. Dida je prin rata bi pridradnik kod inžinjera u Nečujmu, baka je šila na legendarnoj Singerici, na gornjen podu kuće, i to samo kako, a bome naučila je toj pravoj umitnosti, svoje dvi ćeri, tetu Ivicu i moju majku.

Ka' da je znala kako će mi materi to bit posal i jubav za cili život, a sad gredu izgubjeni i nesritni jopet u Jorjarat, u onu istu kućicu na kraju poja, ka' i prin. Tamo nastavjaju živit, sve dok in veza ne dojavi, kad će ih pribacit na Vis, na slobodni teritorij, a onda daje u Italiju. Svak je u svojin misliman, dida se prisića njegovog posla kod inžinjera i onega dana, kad su gradili gustrinu, kad umalo par judi ni poginulo, jerbo se uruši jedan dil loše napravjene podgradnje zida. Puno se tad pripa, osićajan, kaki je i bi, pa je nakon tega sve više ćuti srce, a ovi odlazak, samo ga je još dodatno griza u duši,..baka, u brizi za dicu, pogotovo maloga Ivu, koji stalno hlenca, jedva je hodila, zapravo ćopala,..teta Ivica, najstarija od dice i moja mater bile su pomalo tužne, jerbo iza sebe ostavjaju sigurnost i spokoj doma, a teta Ćirila, jedina nasmijana, uvik raspoložena za šalu, širila je tu neophodnu vedrinu i optimizam neiskvarene divojčice. Vrime in je prolazilo puno sporo, napatili su se leda i nikoliko neprospavanih noći, daleko od sela, stisnuti u tem malešnon zagušljivon prostoru, da bi napokon dočekali vist: „Ide se!!!“. Te vitrovite studene noći, kad su se spuštali prima vali, pospana dica su grintala, a baka i dido ih umirivali, čuli su niki šušur iza sebe. Još niko gre iz sela i već pripoznaju moga dida Luku, baku Rafaelu i njiove sinove, izmeju kojih je i moj otac Marin, tad četrnajstogodišnjak. Kaki je to samo bi susret, od iznenađenja da beskrajne sriće da nisu sami,..sad gredu skupa i već se čuje zapjuskivanje vali i vonja to lipo more, more slobode. Iscrpjeni i promrzli, na škrapan mokrih od jakega juga, čekaju partizanski brod i ka' da mu se već naziru obrisi na pučini. Parilo in se da čekaju cilu vičnost, kad se napokon približi, sa svima znanin, njiovin sumištaninom Jadranom i ratnom posadom, jedinon vezon za Vis. Ni bilo lako ukrcat se i malo je falilo da niko ne upade u more, jerbo ni smilo bit svitla, a onda, pravac put Visa. Šolta je sve više nestajala iz njiova vidika, a zamućene poglede i jokanje dice, pratila je buka motora i juga, vitra koji je plaka skupa sa njima !

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.