četvrtak, 5. rujna 2019.

Denis Kožljan | Jena smokva


ki če znati koliko ima lit,
to je smokva moje matere,
baba je zapretala u trdu zemlju,
a smokva furba, šerija, ni se
puštila kapiti da je žedna,
trpila je zimu,
u liti si je hlad
učinila, kad plod je hitila, svi
su samo nanju hlapili aš drugašljih
je bila kolori, gušte je kanbijivala,
poli zida se stiskala, sama sobun
kušeljala i resla kako pricipeša,
grane stezala u susedovu kortu,
nidan je ni zna fermati, a ona je
vikala "krepati, ma ne molati"...
____________________________________

ki-tko
lit-godina
zapretala-posadila
furba-mudra, snalažljiva
šerija-ozbiljna
kapiti-razumjeti
nanju hlapili-guštali su na nju
kolori-boja
gušte-okuse
kanbijivala-mijenjala
kušeljala-razgovarala
principeša-carica, uzvišena
fermati-zaustaviti
krepati-crknuti
molati-posustati

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.