srijeda, 17. travnja 2019.

Predstavljanje knjige izabranih rasprava Josipa Silića

vrijeme: 18.04.2019. 12,30 h
mjesto: Zagreb; Konferencijska dvorana Filozofskoga fakulteta (2. kat Knjižnice)
url: http://www.disput.hr

U sklopu komemoracije nedavno preminuloga professora emeritusa Josipa Silića, u organizaciji Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u četvrtak, 18. travnja, u 12,30 sati, u Konferencijskoj dvorani Filozofskoga fakulteta (2. kat Knjižnice), bit će predstavljena knjiga izabranih rasprava Josipa Silića 'Dihotomije' (priredio Ivan Marković, Disput, 2019).
O profesoru i knjizi govorit će:

Ivo Pranjković,
Ivan Marković,
Krešimir Mićanović
i Josip Pandurić.

'Dihotomije' su knjiga izabranih radova Josipa Silića nastalih od 1964. do 2014. Radovi su okupljeni unutar sedam tematskih cjelina koje zrcale osnovne piščeve interese, unutar cjelina poredani su kronološki. Prvu cjelinu čine radovi o jezičnome sustavu i jezičnome standardu, polifunkcionalnosti standardnoga jezika i standardnim novoštokavskim jezicima, drugu cjelinu većim dijelom teorijski radovi o jezičnim razinama i njihovim jedinicama te gramatičkome značenju, treću cjelinu radovi o fonologiji, ortoepiji, rečeničnoj intonaciji i ortografijskim načelima, četvrtu cjelinu radovi u kojima se isprepliću morfološke i sintaktičke teme, morfološka raščlamba, morfološko i sintaktičko iskazivanje gramatičkih značenja, posebice glagolskih, petu cjelinu kapitalni radovi o tekstnoj lingvistici i redoslijedu rečeničnih sastavnica, šestu cjelinu radovi o leksičkosemantičkim temama, najzad sedmu cjelinu dva rada reminiscencija na izradu hrvatskoga računalnoga pravopisa i teorijsko-metodološke probleme koje su njegovi autori pritom imali riješiti. Dihotomijama se Josip Silić iznova otkriva kao samosvojna i osebujna pojava hrvatskoga jezikoslovlja, duboka i dalekosežna traga ne samo svestranošću – jer znalac je i fonologije, i morfologije, i sintakse, i standardologije, i funkcionalne stilistike – nego ponajprije ustrajnom i nenadmašenom strogošću i bistrinom mišljenja, pisanja i svođenja jezikoslovnih pojmova na bitne opreke.

Izvor:Culturnet.hr

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.