ponedjeljak, 4. ožujka 2019.

Prednatjecanje međunarodnom natjecanju na području taktilne slikovnice za slijepu i slabovidnu djecuTyphlo & Tactus Les Doigts Qui 
Rêvent                                  
Typhlo & Tactus11bis rue des Novalles,
BP 9321240 Talant (France)                                                     
     

Osnovna škola Pećine


Odjel i Prva dječja knjižnica za djecu oštećena vida
Šetalište 13. divizije 25.
51000
Rijeka


PREDNATJECANJE MEĐUNARODNOM NATJECANJU NA PODRUČJU TAKTILNE SLIKOVNICE ZA SLIJEPU I SLABOVIDNU DJECU

Osnovna škola Pećine u Rijeci, Odjel i Knjižnica za djecu s oštećenjem vida unutar Škole ove su godine kontakt- ustanova međunarodne grupe Typhlo & Tactus (više na www.tactus.org i na  www.Ldqr.org ) koja svake druge godine organizira međunarodno natjecanje na području taktilne slikovnice za slijepu i slabovidnu djecu.  Ove se godine međunarodno natjecanje održava u Bruxellesu, Belgija 17, 18 i 19. listopada. Međunarodnom natjecanju prethodi prednatjecanje unutar država koje sudjeluju na natjecanju, a pet radova koje ocjenjivački žiri ocijeni kao najbolje šalju se u Bruxelles. Pozivamo odgajatelje, učitelje, stručne suradnike, edukacijske rehabilitatore, umjetnike, roditelje i sve ostale zainteresirane za izradu ovakvih slikovnica da se odazovu na ovo prednatjecanje  i pošalju nam svoje radove. Nije riječ o likovnom natječaju za učenike. Stoga Vas molimo da se ne okušavate u organiziranju akcija izrade taktilne slikovnice s djecom već da napravite slikovnice koji su rezultat Vašeg osobnog rada, iskustva, znanja i kreativnosti, pritom se pridržavajući smjernica za izradu slikovnica.  Detaljne smjernice za izradu kvalitetnih taktilnih slikovnica nalaze se na  https://www.azoo.hr/index.php?view=article&id=7013&naziv=prirucnika-kako-napraviti-taktilnu-slikovnicu- .Detaljna pravila natjecanja nalaze se na  www.os.-pecine-ri.skole.hr

Radove možete poslati ili osobno donijeti na adresu:

Osnovna škola Pećine
Odjel za djecu s oštećenjima vida
(za T&T prednatjecanje)
Šetalište 13. Divizije 25
51000 Rijeka

Radovi se ne potpisuju imenom i prezimenom autora, nego šifrom (peteroznamenkasti broj i riječ do sedam slova).
Osobni podaci autora ili autorice slikovnice, odnosno ispunjena prijavnica za natjecanje (Entry form na  www.tactus.org ) šalju se/donose u zatvorenoj omotnici uz sam rad. Ocjenjivačko povjerenstvo dobiva omotnice tek nakon donesene konačne odluke. Radove primamo najkasnije do 15. svibnja 2019. godine. Za više informacija, kao i za pravila natjecanja te smjernice za izradu taktilnih slikovnica obratite se na telefon Odjela za djecu s oštećenjima vida 051 690 241 ili na e-mail adresu: javorka.milkovic@skole.hr


PRAVILA TYPHLO & TACTUS NATJECANJA NA PODRUČJU TAKTILNE SLIKOVNICE ZA SLIJEPU I SLABOVIDNU DJECU 2019.

Zemlja- domaćin za 2019: Belgija


Kontakt:
ONA -Oeuvre Nationale des Aveugles
Sandrine Pironet
Bel Boulevard de la Woluwe 34 bte 1
1200 Bruxelles / Tel: 0032 241 65 68
E- mail adresa: bibliotheque@ona.be
Web: www.ona

Članak 1.
Slikovnice koje se šalju na natjecanje trebaju biti pogodne za djecu oštećena vida (slijepu i slabovidnu) u dobi od 0- 12 godina.

Članak 2.
Slikovnice koje se šalju na natjecanje djela su samog autora ili autorice koji ih šalju, iz čega proizlazi da nisu zaštićene autorskim pravima. Ako se temelje na postojećoj, već tiskanoj slikovnici, mora postojati dozvola izdavača za proizvodnju i distribuciju taktilnog izdanja u nekoliko zemalja. Slikovnice se smiju temeljiti i na narodnoj priči koja se smije slobodno koristiti i reproducirati.
Sve slikovnice koje se prijavljuju na natjecanje moraju biti gotovi uradci, a ne djela u nastajanju.

Članak 3.
Kriteriji izbora: Sve slikovnice moraju biti dovršene do odgovarajuće razine kvalitete (uključujući uvez, tisak i spojeve ilustracija) i moraju poštovati sljedeće:
-        taktilne ilustracije, reljef: prihvatljive su ilustracije napravljene rezanjem i lijepljenjem različitih materijala za podlogu, ilustracije nastale tehnikom termoforma, ilustracije nastale izbočenjima podloge, kao i slikovnice od tkanine
-        tekst: ako slikovnica sadrži tekst, on mora biti napisan pregledno i jasno te biti uvećan; mora biti napisan i na Brailleovom pismu
-        uvez: mora dozvoljavati potpuno otvaranje svake stranice slikovnice kako bi se taktilne ilustracije mogle nesmetano istraživati prstima.
-        boje i kontrasti: potrebno je koristiti kontrastne boje (u odnosu prvog plana i pozadine, kao i u međusobnom odnosu elemenata koji se prikazuju na stranici), a u svrhu poticanja upotrebe preostalog vida kod slabovidne djece
-        stil i način pisanja: priča mora biti dobro napisana, poštujući gramatička i pravopisna pravila
-        dimenzije slikovnica: ne postoje ograničenja vezana za dimenzije,  djetetu treba biti omogućeno neometano rukovanje slikovnicom

Članak 4.
Slikovnice koje ulaze u natjecanje moraju prethodno moraju biti odobrene od strane same djece oštećenog vida, kao i od strane stručnjaka koji s njima rade.

Članak 5.
Na Typhlo & Tactus natjecanju smiju sudjelovati samo one države koje imaju potpisan ugovor s organizatorom natjecanje, Les Doigts Qui Rêvent. (Kontakt:  philippe.claudet@wanadoo.fr)

Članak 6.
Svaka država- sudionica smije poslati maksimalno pet slikovnica. T&T-ova kontakt osoba za svaku državu treba organizirati nacionalno prednatjecanje s ciljem izbora pet slikovnica koje će predstavljati tu državu na međunarodnom T&T natjecanju.
Ustanova i osoba za kontakt u Republici Hrvatskoj:
Osnovna Škole Pećine
Šetalište 13. divizje 25
51000 Rijeka
Javorka Milković (javorka.milkovic@skole.hr)

Članak 7.
Rokovi: autori trebaju poslati svoje uratke T&T-ovoj kontakt osobi u svojoj državi do datuma navedenom u obavijesti o prednatjecanju za tu državu. Sve izabrane slikovnice trebaju stići do zemlje- domaćina T&T međunarodnog natjecanja do 15. rujna 2019. godine. Sastanci međunarodnog povjerenstva za izbor najbolje slikovnice održavat će se  17., 18. i 19. listopada u Bruxellesu. Ustanova i osoba za kontakt: ONA National Work of the Blind -Sandrine Pironet

Članak 8.
Međunarodno povjerenstvo sastavljeno od utemeljitelja i članova Typhlo & Tactusa (Francuska, Belgija, Finska, Italija, Nizozemska, Poljska, Češka, Ujedinjeno Kraljevstvo) sastat će se i izabrati pobjedničke slikovnice među prethodno izabranima na državnim prednatjecanjima. Država domaćin može predložiti osobe oštećena vida koje mogu pomoći povjerenstvu u izboru, ali same ne glasuju.

Članak 9.
Sastav povjerenstva: Svaku od navedenih država predstavlja jedan član ili članica povjerenstva. Niti jedna druga osoba ne smije davati savjete članovima povjerenstva niti glasovati. Iz navedenog se izuzimaju Pietro Vecchiarelli – savjetnik za tehnička pitanja i Philippe Claudet- utemeljitelj T&T-a. Oni također ne glasuju.

Članak 10.
Predsjednica Povjerenstva zadužena je za pravilan tijek natjecanja. Predsjednica ima ovlast ukloniti svaki zastoj koji onemogućava nesmetan tijek natjecanja. Također ima obvezu pronaći rješenje u slučaju izjednačenih glasova. Pietro Vecchiarelli pomaže predsjednici u izvršavanju njezinih dužnosti, ali ne glasuje.


Članak 11.
Svi članovi Povjerenstva obvezni su prisustvovati radu Povjerenstva od početka do kraja. Djelomična sudjelovanja su neprihvatljiva. Članovi Povjerenstva glasuju uzastopnom eliminacijom. Pobjednička slikovnica bira se najvećim brojem glasova.

Članak 12.
Članovi Povjerenstva biraju tri nabolje slikovnice koje će biti nagrađene. Osim nagrade za prva tri mjesta, dodjeljuje se „Nagrada od srca“ koju svaki član Povjerenstva dodjeljuje jednoj od svih pristiglih slikovnica.

Članak 13.
Predsjednica Povjerenstva objavit će rezultate zadnjeg dana natjecanja. Rezultati će biti objavljeni na mrežnoj stranici T&T-a. Slikovnica nagrađena prvom nagradom dobiva trofej, kao i ček na iznos o kojem odlučuje zemlja- domaćin natjecanja.

Članak 14.
U roku od jednog mjeseca nakon objave rezultata, sve će slikovnice biti vraćene T&T-ovoj kontakt osobi za svaku državu. Pobjednička će slikovnica biti pohranjena u T&T pismohrani koja se nalazi u Muzeju taktilne slikovnice u Dijonu (Francuska).

Plakat koji prikazuje sve radove bit će poslan u svaku zemlju- sudionicu.
Nagrađene slikovnice bit će izložene na mrežnoj stranici T&T-a.

Članak 15.
Svakoj slikovnici mora biti priloženo sljedeće:

    1)    Ispunjena prijavnica
    2)    Kopija teksta priče prevedena na engleski i/ili francuski jezik, osim ako je tekst originalno napisan na jednom od tih jezika.
    3)    Dozvola izdavača (za prilagodbe slikovnica koje se već nalaze na tržištu).

Članak 16.
Slikovnice se na natjecanje smiju slati samo jednom.

Članak 17.
Typhlo & Tactus grupa zadržava prava ispravljanja ili dodavanja sadržaja ovih pravila, kao i prava na odgodu i otkazivanje natjecanja. Typhlo & Tactus grupa organizira natjecanje na neprofitnoj osnovi i ne snosi odgovornost za nastale troškove. Konkretno, grupa nije odgovorna za troškove natjecatelja koji ne mogu biti nadoknađeni ni pod kojim okolnostima.

Članak 18.
Sudjelovanje u natjecanju podrazumijeva prihvaćanje i pridržavanje svih navedenih pravila.

Članak 19.
Organizator ne preuzima odgovornost za štetu nastalu na slikovnicama tijekom natjecanja ili njihova putovanja.

Članak 20.
T&T svakoj kontakt osobi za pojedinu državu šalje obrazac s tablicom za popis slikovnica koje ju predstavljaju, kao i obrazac s tablicom za popis članova povjerenstva u toj državi. Kontakt osoba mora poslati oba obrasca prije sastanka međunarodnog Povjerenstva. Države koje ne pošalju potpunu dokumentaciju bit će isključene iz daljnjeg natjecanja.VAŽNE NAPOMENE:
1.    Pažljivo zamotajte slikovnice kako biste bili sigurni da će neoštećene stići na odredište.
2.    Pazite da slikovnice budu poslane prije datuma navedenog u ovim pravilima, kao i da zajedno sa slikovnicama budu poslani tekst slikovnice na posebnom papiru s prijevod na engleski/francuski i prijavnica za natjecanje s adresom za povratak slikovnice. Prijavnica (entry form) se nalazi na
http://www.tactus.org/REGISTRATION%20FORM%202019.pdf
3.    Pisanu dozvolu izdavača ako je riječ o slikovnici koja se već nalazi na tržištu
4.     
Dodatak pravilima za Republiku Hrvatsku:
Čl. 21.
Na prednatjecanju mogu sudjelovati samo oni radovi koji su napravljeni isključivo za ovo prednatjecanje. Radovi nastali na radionicama pod stručnim vodstvom, oni koji se već nalaze u bibliotekama ili su već u sklopu ranijih projekata podijeljene djeci oštećena vida ne mogu sudjelovati u prednatjecanju. Ako budu poslani, bit će isključeni iz natjecanja.

Čl. 22.
Svi radovi šalju se na prednatjecanje pod šifrom. Šifra je peteroznamenkasti broj i riječ do sedam slova.

Sretno i hvala na sudjelovanju!


Les Doigts Qui Rêvent
Typhlo & Tactus
11bis rue des Novalles,
BP93 21240 Talant France
Philippe Claudet (Founder of Typhlo & Tactus competition)
Philippe.claudet@wanadoo.frNema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.