srijeda, 6. ožujka 2019.

Daniela Uzelac | Put boginje 3 – Div i diva, odlomak


Div i diva

Držim da je esencija svake žene boginja. Isto tako doživljavam i muškarca. No, muškarca duboke muževnosti radije nazivam div nego bog. Uostalom, div i dolazi od divino, što znači božanski. Njegova družica je diva, što u prijevodu znači božanstvena i obožavana.

Arhetip diva i dive nije nepoznat. Naime, Div i Diva jedan su od najtajanstvenijih parova slavenske mitologije. Štoviše, oni su staroslavenska božanstva. Kasnije, dolaskom matriksa, staroslavenska duhovnost obilježena je kao poganska, a to je utjecalo i na predaju. Prema njoj, divovi više nisu bili božanstva, nego tek mitski demoni prirode. Nije ih krasilo ništa drugo doli veličina i snaga.

U davnini, kada su ljudi u mojoj Istri živjeli s divovima, nastale su priče o Velom Joži, Banu Dragonji i njegovoj ženi Mirni. Iz tog je doba Dalmacija zapamtila diva Kleka, diva Kornata i mnoge druge. A najznačajniji među njima bio je Perun. Neki kažu bog, a neki div. Tko bi ga znao!? Ali nije me ni briga jer žensko u meni ionako ima svoju priču koja kaže da div proizvodi supstanciju svoga rasta stremeći svome cilju – stremeći svojoj namjeri da živi veliki život, obogaćujući svijet svojim darom.
Živjeti veliki život znači živjeti ponad strahova i samoograničenja.

Učenja potrebna za rast čine da mu se um otvara kao osjećanje, a tijelo kao svjetlost. Jer božansko muško je svjesnost, a božansko žensko je životna sila. Različiti, a skladni.

Stoga div i ne traži od svoje dive da slijedi njegov osobni smjer. A ne, neeeee.

On je potiče da se kreće u smjeru koji će najbolje poslužiti njezinu rastu u sreći i ljubavi. I ne pristaje ni na što manje od toga. Štoviše, svojim će autentičnim rastom div i diva utabati vlastitu stazu. Zašto je ona važna?

Važna je jer je vlastiti put jedini prostor slobode. I samo u slobodi div može obljubiti svoju divu s toliko strasti da oboje nestanu u punoj sili voljenja. A to je, za većinu diva i divova, jedini prihvatljivi način „nestajanja”…


Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.