Kolumne

utorak, 15. siječnja 2019.

Natječaj za feminističku SF priču hrvatskih autorica


prijava: 15.02.2019.

Natječaj za feminističku kratku priču spekulativne fikcije hrvatskih autorica na engleskom jeziku otvoren je do 15. veljače 2019.!

Tko to radi?

Izdavač je mali britanski izdavač Wizard’s Tower Press, koji je 2013. objavio “Kontakt”, elektronsko izdanje zbirke hrvatskih SF priča na engleskom jeziku.

Zbirku Kontakt
je originalno objavila udruga SFera povodom znanstveno-fantastične konvencije Kontakt - Eurocon & SFeraKon 2012, održane u Zagrebu 2012. godine. 

Zbirku uređuje Mihaela-Marija Perković, su-urednica zbirke “Zlatni zmajev svitak”, prve zbirke hrvatskih fantasy priča (SFera, 2008.) i urednica romana “Prolaz za divljač” (SFera, 2015.) Ive Šakić Ristić, i “Izazov krvi” (SFera, 2017.) Vesne Kurilić na hrvatskom jeziku te romana “Dragon’s Prize” Maye Starling na engleskom jeziku.

Kakve priče očekujete?

Traže se priče u žanru spekulativne fikcije na engleskom jeziku sa snažnim feminističkim i žanrovskim elementom, poput priče Tatjane Jambrišak “Budna među zvijezdama” koja je poslužila kao nadahnuće za zbirku Empress of the Damned Housework.

Termin spekulativna fikcija objedinjuje znanstvenu fantastiku, fantasy sa svim podžanrovima te nadnaravni horor. Ne podrazumijeva magični realizam.

Bit će razmatrane samo prethodno neobjavljene priče te samo priče poslane na engleskom jeziku. Priče mogu prevedene ili napisane na engleskom.
Koliko duga mora biti priča?
Priče ne smiju biti duže od 5500 riječi ni kraće od 2500 riječi.
Kako formatirati priču?
Priče trebaju biti napisane na računalu i formatirane na sljedeći način:
             Times New Roman, veličina slova 12 točaka
             prored 2, bez zasebnog proreda među paragrafima
             margine 3 cm sa svih strana
             prezime autorice/naslov priče/broj stranice gore desno (od 2. stranice)
             posebno formatirana prva stranica u manuscript formatu (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa u gornjem lijevom uglu, ukupan broj riječi u desnom gornjem uglu, naslov priče velikim slovima u sredini stranice, centriran, ime i prezima autorice ispod naslova, centrirano; početak teksta priče dva reda ispod naslova)
Pogledaj primjer.
Priče trebaju spremljene u formatu .doc ili .docx.
Drugačije formatirane priče neće biti razmatrane.
Kako poslati priču?
Priče se šalju na e-mailom, kao attachment, na adresu rantalica at gmail dot com.
Do kada mogu poslati priču?
Rok za slanje priča je 15. veljače 2019. u 23:59.
Radovi pristigli nakon navedenog roka neće se uzeti na razmatranje.
Mogu li poslati priču na hrvatskom?
Samo priče na engleskom će biti razmatrane za objavu u zbirci.
Molimo da naznačite ime i prezime prevoditelja ili prevoditeljice.
Hoće li će priče biti uređivane?
Od autorica prihvaćenih priča mogu se tražiti preinake.
Hoće li će priče biti plaćene?
Da, svim autoricama prihvaćenih priča će za objavu prihvaćene priče u zbirci Empress of the Damned Housework biti ponuđen ugovor s izdavačem Wizard’s Towers Press.

Izvor:Culturnet.hr 

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.