Kolumne

subota, 12. svibnja 2018.

"Hrvatski velikani" – nacionalni nakladnički projekt kao tragovi naraštajnog pamćenja

piše: Narcisa Potežica, mr.sc.

Knjige "Hrvatski velikani" nakladnika "Privlačica d.o.o." iz Vinkovaca je  novopokrenuta biblioteka ovog nakladnika i to prvo kolo sastoji se od deset knjiga: 1.PETAR SVAČIĆ (Agneza Szabo), 2.FAUST VRANČIĆ (Marijana Borić), 3.RUĐER BOŠKOVIĆ(Stipe Kutleša), 4.ANDRIJA MOHOROVIČIĆ (Ines Ivančić), 5.JOSIP KOZARAC (Katica Čorkalo Jemrić), 6.IZIDOR KRŠNJAV (Katica Čorkalo Jemrić), 7.Ban JOSIP ŠOKČEVIĆ ( Agneza Szabo), 8.MARIJA JURIĆ ZAGORKA (Dunja Detoni Dujmić), 9.LAVOSLAV LEOPLOD RUŽIČKA (Srećko Tomas) i 10.SLAVA RAŠKAJ (Stjepan Bezjak). Svečano predstavljanje održano je srijedu, 9. svibnja 2018 u 14 sati u velikoj dvorani Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4, Zagreb .

U programu su sudjelovali priređivači knjiga - autori Katica Čorkalo, Stipe Kutleša, Agneza Szabo, Marijana Borić, Ines Ivančić i  Martin Grgurovac.

U ime predsjednika Matice hrvatske akademika Stjepana Damjanovića i Matice hrvatske sve je pozdravio akademik Josip Bratulić koji je rekao da ovih deset knjiga govore o osobama koje su odredile hrvatsku povijest, a knjige su napisane za sadašnje vrijeme onoliko koliko je potrebno za današnjeg čitatelja. Ove knjige govore o osobama koje su ostavile važan trag u povijesti, književnosti, glazbi, likovnoj umjetnosti, znanosti i politici, aa među njima je i jedan Nobelovac.Istaknuo je da ovaj naš prostor ima bezbroj slojeva, a djela onih koji su prošli kroz ovaj prostor trebamo pamtiti, jer njihov jezik kao i prostor određuju našu povijest i identitet.

Najprije je Katica Čorkalo Jemrić kao uvod govorila u ime autora knjiga naglasila da se u ovim knjigama govori  "o ljudima koji su pomicali civilizacijske međe". Naime u planu je izdati 100 knjiga, iako ima još naših velikana koji bi zaslužili da se o njima zna, da po njima nose imena ulice i trgovi u našim krajevima, da se tako zovu zaklade, razne udruge, a mnogi naši velikani pa i oni koji su predstavljeni kao i mnoge ličnosti često uzimamo "zdravo za gotovo" i malo govorimo ili premalo znamo o njima.

Tako je Isidor Kršnjavi, sveučilišni profesor, povjesničar umjetnost i značajan političar uvršten u prvo kolo ove biblioteka zaslužan za gradnju mnogih značajnih zgrada i ustanova kao što je Umjetnički paviljon u Zagrebu, koji je prenesen iz Budimpešte sa Svjetske izložbe. Iako Kršnjavi  kao zastupnik ulazi u Hrvatski sabor na zaprepaštenje svojih dotadašnjih prijatelja koji ga oštro napadaju, što se dao “u protunarodne svrhe upotrijebiti” on prelazi  preko osobnih uvreda vjerujući da će ga kasnije generacije po njegovom djelu vrednovati,  postaje od 1891. do 1895. predstojnik Odjela za bogoštovlje i nastavu pa je na tom položaju organizator i inicijator gradnje mnogih kulturno-prosvjetnih ustanova, a to su zgrada Hrvatskog narodnog kazališta, Muzeja za umjetnost i obrt, zgrade srednjih škola i preparandija, obnavlja niz sakralnih spomenika, osniva ženski licej, žensku stručnu školu, školu za slijepe i gluhe. Dalje je njegovo djelo Palača na Gornjem gradu, u Opatičkoj 10. (danas je tamo Institut za povijest) te je sagrađeno još preko 90 škola u Hrvatskoj.

Još smo čuli od Katice Čorkalo Jemrić da je jedan od hrvatskih velikana u prvom kolu ovog nacionalnog nakladničkog projekta, u čijim su djelu također kao i kod ostalih naših velikana  "tragovi naraštanog pamćenja", među njima - književnik Josip Kozarac. Njegovi tekstovi su postigli značajan umjetnički doseg, djela posjeduju smisao za psihološko osvjetljavanje, poznat je po antologijskoj pripovijetci "Tena", često ga uspoređuju sa svjetkim piscem Maupassantom. Važan je i njegov šumarski rad i njegova svestranost o čemu je također govorila autorica i o tome će moći pročitati čitatelji ove male ali i sveobuhvatne knjige.

Stipe Kutleša predstavio je knjigu o Ruđeru Boškoviću, znanstveniku i filozofu o kojem ponešto znaju prosječni čitatelji ali je ovaj veliki Dubrovčan  bio i književnik koji se dopisivao s mnogim ličnostima tog doba, bio je na neki način posljednji renesansni um, ujedno diplomat i domoljub, ali nažalost u njegovom gradu nema spomenik već samo ploču u dubrovačkoj katedrali.

Agneza Szabo predstavila je knjigu o Petru Svačiću, koji je poginuo na bojnom polju, ostao zapamćen kao posljednji hrvatski kralj "narodne krvi" i navodi činjenicu da poslije te bitke više nije bilo moguće Hrvate poraziti.

Podatke o složenoj povijesnoj situaciji kao i na mnoga pitanja zainteresirani će naći odgovor uzevši u ruke autorice Agneze Szabo knjigu o Josipu Šokčeviću, koji je rođen u Vinkovcima, odlazi a vojnu akademiju u Bečko Novo Mjesto, u  46. godini postaje podmaršal, a budući da je Josip Jelačić, tadašnji hrvatski ban obolio car Franjo Josip I godine 1860. godine uz preporuke biskupa J.J. Strossmayera imenuje Josipa Šokčevića novim hrvatskim banom. Njegova politika se odlikuje jačanjem hrvatskog jezika u upravi ( koji je prije njega bio njemački ), no nakon poraza Austrije u ratu s Pruskom i krize Monarhije, do tada donekle federalno ustrojstvo prelazi u dualističku monarhiju, dolazi do Austro-Ugarske nagodbe, pa je  Hrvatskoj ostavljeno da se dogovori s Mađarima, a ban Šokčević je držao da je izigran i podnio je ostavku, umro je u Beču a tek krajem svibnja 2002. posmrtni ostaci značajnog bana Šokčevića preneseni su iz Beča u njegov rodni grad  Vinkovce.

O knjizi o Faustu Vrančiću govorila je Marijana Borić i istaknula cilj da se o njemu govori i popularno i znantveno. U knjizi će se naći podaci o njegovim korjenima, o porijeklu, o političkoj situaciji a on kao podanik Mletačke republike bio je privržen rodnom kraju, pa je za šibensku katedralu rekao da je ukras njegove domovine. O njemu su uz  životopis, navedena njegova tehnička dostignuća, ispravljene su neke netočnosti dosadašnjih autora da je bio sljedbenik Galileja, a posebno se navode njegovi najveći uspjesi i inovacije kao što je most od metala (do tada su postojali samo drveni mostovi koji su bili jeftiniji ali su propadali ili su bili kameni koje nije svugdje bilo moguće sagraditi a bili su i skuplji), a spominje se i most ovješen o lance i s jednim užetom. Svima je znan njegov koncept padobrana, ali vjekovnu želju za letenjem ostvaruje učvršćujući padobranca oko struka a ne držeći se za ruke, pa mu je na taj način pružen sigurniji doskok. Uz to su u knjizi navedeni Vrančićevi tekstovi i navodi se da je pisao na više jezika – pa je time zaokruženo znanje o njemu.

Ines Ivančić predstavila je knjigu o Andriji Mohorovčiću, gdje je uz njegovu biografiju istaknut doprinos našeg ali i svjetski poznatog znanstvenika u meteorologiji i seizmologiji koji je vodio opservatorij, bio geofizičar, a njegovo proučavanje o gibanjima zemlje, o potresima – nazvano je Mohorovčićev diskontinuitet kao svjetski naziv u seizmologiji. Značajno je da mu je sva karijera bila u Hrvatskoj gdje je i objavio sva djela, no iako se spominje u svim udžbenicima u svijetu on nažalost nema bistu ni spomenik u Zagrebu.

Na kraju je Martin Grgurovac progovorio u ime nakladničke kuće "Privlačica d.o.o.", a postoji od 1980. godine, djeluje u Vinkovcima koji je bio dugo  zatvoren grad, no uspjelo se do sada objaviti preko 700 knjiga u dvadesetak profiliranih biblioteka, te su mnoge bile izložene na svjetskim sajmovima i izložbama.Tako su biblioteke izašle u nizu od 100 knjiga, a to su "Croatica 1-100" i "Slavonica 1-100" koje njeguju zavičajni identitet nagrađene i dobitnici su Strossmayerove nagrade HAZU.

Uz sve poteškoće u nakladništvu i naklada od 350 do 500 primjeraka i ova biblioteka je zamišljena kao niz brošura, odnosno knjižica omanjen opsega i namijenjena informiranju i edukaciji o značajnim osobama iz hrvatske prošlosti – književnicima i uglednicima različitih struka, povjesničarima, političarima,znanstvenicima i umjtnicima ali umjesto opsežne elaboracije knjige biblioteke "Hrvatski velikani" nude probrane i najzanimljivije, reprezentativne izbore izvornih i pratećih tekstova. Uredništvo, odnosno savjet Biblioteke čine: akademik Ivan Aralica, akademik Josip Bratulić, dr.sc. Katica Čorkalo Jemrić, akademik Stjepan Damjanović, akademik Dubravko Jelčić, akademik Krešimir Nemec, akademik Dubravka Oraić Tolić, prof.dr.sc. Helena Sablić Tomić, dr.sc Agneza Szabo.

Na kraju treba reći da su u knjigama i ilustracije, fotografije u boji s objašnjenjima i opisima što doprinosi vrijednosti ove u isto vrijeme znanstvene ali i popularne edicije i pridonosi želji čitatelja da bude svestrano informirani, da na jednostavan način, slikovito riječju i slikom na jednom mjestu u nevelikoj knjižici pronađe i lako usvoji podatke i saznanja o pojedinoj ličnosti uz svijeta književnosti, umjetnosti, znanosti ili politike. Uz to priložen je popis literature (bibliografija) te je na samom kraju bilješka o autoru pojedine knjige/brošure i naravno zbog lakšeg snalaženja i pretraživanja pridodano je kazalo sadržaja.

Poslije ovog I kola u planu/pripremi je i II kolo: 1. NIKOLA ŠUBIĆ ZRINSKI (Agnez Szabo), 2. IVAN GUNDULIĆ (Mira Muhoberac), 3. JURAJ JULIJE KLOVIĆ (Valrija Macan Lukavečki), 4. ANTUN BRANKO ŠIMIĆ (Božidar Petrač), 5. ANDRIJA ŠTAMPAR ( Stella Fatović Fernčić), 6. JULIJE DOMAC ( Suzana Inić), 7.AUGUST ŠENOA (Cvijeta Pavlović), 8. IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ (Dubravka Zima), 9. ALOJZIJE STEPINAC ( Agneza Szabo), 10. MARIN DRŽIĆ (Mira Muhoberac). Dok su hrvatski velikani predstavljeni u prvom kolu bili u najvećem broju iz Vinkovaca ili šire uglavnom slavonskog kruga, izbor ličnosti u drugom kolu prelaze ovaj lokalitet bilo po mjestu rođenja ili životog puta.

Tako će se nastaviti priča  nakladnika "Privlačice" o hrvatskim velikanima, projekt osmišljen još 2014. godine sada je ostvaren, a  I kolo je kao prvi korak.  Svjedoci smo da je u tijeku na televiziji dokumentarno-zabavna serija otpočela 2016. godine autora Roberta Knjaza uspješna i popularna,  pozdravljena od kritike i gledateljstva, ujedno edukativna i zabavna emisija, koja pokazuje da postoji interes za naše velikane samo treba progovoriti i prikazati činjenice na popularniji, dostupniji način, u spoju stručnog i edukativnog imati na umu želje današnjeg korisnika koji je uvijek u potrazi za brzom, cjelovitom informacijom koja neće biti dosadna. Spojiti stručnost i prikazati na kraći, popularan način nije lak zadatak, u svakom slučaju već sam naslov "HRVATSKI VELIKANI" pobuđuje zanimanje i radoznalost prosječnog čitatelja ali će knjige iz te biblioteke itekako zadovoljiti zahtjevnijeg korisnika koji će uzeti u ruke bilo koju od ovih brošura s također cijenom dostupnom prosječnom kupcu.  A pred nama je ipak BIBLIOTEKA – niz knjiga kao panorama hrvatskih velikana, mnogi svojim djelom prelaze okvire svoje domovine Hrvatske i u mnogo čemu su ličnosti koje su svojom veličinom svjetski poznati te zadužili ne samo nas u Hrvatskoj nego i čitavo čovječanstvo.

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.