Kolumne

četvrtak, 3. svibnja 2018.

7th Japan-Russia haiku natječajHaiku može pridonijeti povezivanju ljudi raznih kultura.

The Akita International Haiku Network organizira Japansko-Ruske natječaje za haiku od 2012.g. Kako su ovi natječaji bili veoma uspješni (2016.g. primljeno je više od 1100 radova iz 60 zemalja), organizatori se nadaju da će 2018. godine Japansko-ruski natječaj privući i više učesnika i njihovih radova, te da na taj način, haiku produbljuje razumijevanje različitih kultura u autora koji stvaraju haiku. Želja je organizatora da haiku pridonosi Miru i razumijevanju u svijetu.

Rok:
June 30, 2018.

Tema:
“Wave, or anything related to wave ” (Val, bilo što, a odnosi se na val)

Jedan neobjavljen haiku
uključiti u obrazac „Entry Form“ ili na natječaj poslati e-mail porukom na e-adresu: shhiruta@nifty.com zajedno sa podacima o autoru, uključujući godine.

Rezultati natječaja: Listopad, 2018. (https://akitahaiku.com)

Contact: Akita International Haiku Network (shhiruta@nifty.com)

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.