Kolumne

utorak, 23. siječnja 2018.

Objavljena knjiga Josipa Lisca o povijesti hrvatskoga jezika


vrijeme: 23.01.2018.

Knjigu hrvatskoga jezikoslovca Josipa Lisca "Izabrani spisi. O povijesti hrvatskoga književnog jezika" objavili su Sveučilište u Zadru i zadarski Ogranak Matice hrvatske. 

U knjigu je uvršteno, kako autor navodi u proslovu, desetak priloga koje je pisao od osamdesetih godina 20. stoljeća do najnovijeg vremena.

Knjiga se bavi u presjeku hrvatskim jezikom od srednjega vijeka do 20. stoljeća, napominje Lisac i dodaje kako su obuhvaćena sva stoljeća hrvatske književnosti do novoga doba.

Neki su prilozi bili objavljeni u časopisima: "Croatica et slavica Iadertina", "Radovima Filozofskoga fakulteta u Zadru", "Slavici", "Filologiji" i "Kolu" te u knjigama "Majka Klara Žižić i njezina družba 1706.-2006.", "Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba" te "Hrvatska i Europa. Kultura znanost, umjetnost, Svezak IV, Moderna hrvatska kultura od preporoda do moderne (XIX. stoljeće)".

Prilozi o Vatroslavu Jagiću i Tomislavu Dorotiću prvi su put objavljeni u ovoj knjizi.

U knjizi "Izabrani spisi. O povijesti hrvatskoga književnog jezika" (124 str.) objavljeni su tekstovi: "Čakavština kao jezik pismenosti i književnosti od srednjega vijeka do danas", "Dijalekatska osnovica u jeziku hrvatske dopreporodne drame", "Zoranićev jezik i jezik hrvatske renesansne književnosti u Zadru", "Jezici Marina Držića", "Hrvatski jezik Vrančićeva rječnika i njegove proze", "Hrvatski književni jezik u doba baroka", "Kultura hrvatskoga jezika u doba Knjige od uspomene", "Hrvatski jezik 18. stoljeća i Andrija Kačić Miošić", "Dijalekatske stilizacije književnoga jezika u 19. stoljeću", "Dubrovačko područje i Vatroslav Jagić", "Balade Petrice Kerempuha i hrvatska jezična tradicija", "Jezične značajke dviju faza Goranove dijalektalne poezije", "Josip Pupačić i stari pisci hrvatski", "Pražnički govor u poeziji Tomislava Dorotića".

Na kraju knjige objavljeni su literatura i bibliograske bilješke.

Josip Lisac rođen je 1950. u Turnima kod Delnica. Redoviti je profesor na Filozofskom fakultetu u Zadru. Predavao je ili predaje na više poslijediplomskih studija iz lingvistike; voditelj je poslijediplomskog studija lingvistike na Sveučilištu u Zadru. Osnovni mu je interes dijalektologija i povijest hrvatskoga jezika.

Lisac je autor više knjiga, među kojima i monografija "Hrvatska dijalektologija 1. (Hrvatski dijalekti i govori štokavskog narječja i hrvatski govori torlačkog narječja)" te "Hrvatska dijalektologija 2. (Čakavsko narječje)".

Izvor:Culturnet.hr

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.