Kolumne

nedjelja, 26. studenoga 2017.

Pavol Janik | Poslednja četiri takta tišine


THE LAST FOUR BARS OF SILENCE


It’s getting dark in the revues,
in the carmined eyes of the dancers,
in the centre of the cleavage
of a monumental bosom
and in the snowfall of ostrich feathers.
It’s getting brighter deep within wood,
in flower pots
and botanical gardens.

The lights go off in the last windows
of ministerial offices
made of cardboard, telephone lines
and salary cheques.
The wind delivers
autumn leaves
of strictly secret material
into the unvetted hands
of nightwalkers.
Sensitive lovers
are on guard in the parks
armed to their teeth
with rapid firing sentiments -
calibre forty-five.

And it always dawns.
Over the pages of newspapers
the moulds of white hot dreams hiss
on contact with the icy air.
Mutes enthusiastically play
their leading role
and the powerless director
with his head in his hands
and bust fuses in his head
repeats to the point of madness
the last four bars of silence.


POSLEDNÉ ŠTYRI TAKTY TICHA


Zmráka sa v revuálnych sálach,
v karmínových očiach tanečníc,
v ústrednom prepadlisku
monumentálneho poprsia
a v snežení pštrosích pier.
Zjesenieva sa hlboko v dreve,
v kvetináčoch
a botanických záhradách.

Zhasína sa v posledných oknách
ministerstiev zostrojených
z umakartu, telefónnych drôtov
a výplatných pások.
Jesenné listy
prísne tajných spisov
vietor doručuje
do nepovolaných rúk
nočných chodcov.
V parkoch hliadkujú
rozcitlivení milenci,
po zuby ozbrojení
rýchlopalným sentimentom
kalibru štyridsať päť.

A potom vždy neúprosne svitá.
Nad stránkami novín
syčia žeravé odliatky snov
pri dotyku s ľadovým vzduchom.
Komparz oduševnene stelesňuje
svoju hlavnú rolu
a bezradný režisér
s tvárou v dlaniach
a vyrazenými poistkami v hlave
si do zbláznenia opakuje
posledné štyri takty ticha.
(1991)


POSLEDNJA ČETIRI TAKTA TIŠINE
  (POSLEDNÉ ŠTYRI TAKTY TICHA)

Pada mrak u pozorištu,
u našminkanim očima igračica,
u centru dekoltea
pozamašne biste
i u snežno belom nojevom perju.
Jeseni se duboko u šumi,
u saksijama
i botaničkim baštama.

Gase se svetla
u poslednjim prozorima
ministarstava
napravljenih od kartona, telefonskih žica
i papira platnih čekova.
Jesenje lišće
vrlo tajnog materijala
vetar donosi
u pogrešne ruke
noćnih pešaka.
U parku dežuraju
razneženi ljubavnici
do zuba naoružani
mitraljeskim osećanjem
kalibra četrdeset i pet.

A onda uvek nemilosrdno svane.
Iznad novinskih stranica
cvrče izliveni beli vrući snovi
pri dodiru s ledenim vazduhom.
Dubler oduševljeno otelotvoruje
svoju glavnu ulogu
a bespomoćni režiser
s licem u rukama
i izgorelim osiguračima u glavi
do ludila ponavlja
poslednja četiri takta tišine.


__________________________________________________
  
Prijevod - Translations: English by James Sutherland Smith and into Serbian by Smiljana Piksiades


Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.