subota, 11. studenoga 2017.

Pavol Janik | Nokturno za šećernu bolest


NOCTURNE FOR DIABETES


Diacritical signs
of immortal Dio
appear in the sky.
Dialogues of the diabolic
intersect within us.

Oh divine Diana
preserve our diagnosis,
sugar-beet campaigns and oil fields.

Save within us the diapositive
and make us diametrical.
Diagrams of sorrow
and diamond diadems
we place at your diagonals.
Oh dialectics of dia-marmalades.
Into our diaries we write
our last hour
and the deadline of our posthumous diasporas.
Just so that we don’t forget to die
and for the last time decorously deny ourselves nothing.


NOKTURNO PRE DIABETES


Na oblohe sa zjavujú
diakritické znamenia
nesmrteľného Dia.
Križujú sa v nás
dialógy diaboliek.

Ó, božská Diana,
ochraňuj naše diagnózy,
repné kampane a ropné polia.

Zachovaj v nás to diapozitívne
a učiň nás diametrálnymi.
Diagramy smútku
a diamantové diadémy
kladieme k tvojim diagonálam.
Ach, dialektika dialekvárov.
Do diárov si zapisujeme
našu poslednú hodinu
a termín našej posmrtnej diaspóry.
Aby sme nezabudli zomrieť,
a naposledy sa dôkladne rozptýliť.


      NOKTURNO ZA ŠEĆERNU BOLEST

Na nebu se javljaju
dvolični znaci
besmrtnog Boga.
Đavolski razgovori
ukrštaju se u nama.

O, božanska Dijana,
štiti našu dijagnozu,
propagandu šećerne repe i naftonosna polja.

Sačuvaj u nama to dvojno pozitivno
i pretvori nas u protivrečno.
Nacrte žalosti
i dijamantske krune
stavljamo ispred tvojih dijagonala.
Ah, dvoličnost duplopekmeza.
U dnevnike zapisujemo
naš poslednji čas
i vreme našeg rasejavanja.
Da ne bi zaboravili da umremo,
i najzad se potpuno prospemo.


(1991)

__________________________________________________
  
Prijevod - Translations: English by James Sutherland Smith and into Serbian by Smiljana Piksiades

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.