nedjelja, 26. studenoga 2017.

Denis Kožljan | Dvi babe i jena krunica


Eko, fala dragen Bogu, još misec, dva i ču imati jušto pedeset i pet lit, ma moga ditinjstva, domišljan se kako učera. Nedilja je, pokle podne, ja i moja preteljica Rosa, sidimo u hladu, spod oriha ki je toliko star da su plodi uzdavna rekli adio, ma steši lišče kako lunbrija ne daju mira u ovih par litnjih miseci. Rosa je rodon Žminjštine, a tamo su pravi krstijani, mole se Bogu i kad njin ne gre sve lipo ud ruke, gredu h maši, u delavnik, a nedilju da i ne spominjen. Kaživala mi je kako su u ona vrimena, i stari i mladi jednako molili Očenaš i Zdravomariju, hodili na Klanjanje, Križni put, blagoslivljali hranu u Vazmenoj noči, Krunica je visila intanto na zidu u kamari, ontar kad ni bilo ovih škatuli od konpjutera, kazetofoni, CD plejeri i drugih štupidec. Bila su to lita puna ljubavi na svaken korku. Čuda se delalo u kanpanji, ma pokle truda se i zakantalo i našlo lazno za poj na večernju. Smihljala se moja preteljica i točala biškotin u kafe. San je z gušton slušala i cilo vrime, prikriženih ruk, gledala u jedan oblak ki je svon silon stija zajti spod škurine i poj u špaš.

„Eeee, moja, Rosa, sve si ti to meni lipo špjegala, jedan libar san i ja već napisala ki se dotica tih dragih, lipih litnjih vrimeni, zimskih večeri poli ognjišta, ma sad me napro posluhni ča ču ti ja povidati, još ovih uricu vrimena, dok se ne zaškuri. Pomalo, Bog nan je da nedilju za počivati, pak ne rabi teči vreda doma i zapriti se u četiri zida.“

Učinila san par gucki soka ud bazge, to mi je nikako najzdravije za štumig, u ovih liti kad tilo dela škerce nan ženan pak san na onu kantridu od plastike vrgla upleteni kušinić i štorija o dvi babe i jenoj Krunici obrnula je prvu pađinu.

Već san više puti spominjala kako me je od ranega, gojila moja baba Kata, mater moje matere, a ka je živila u selu Brajkovići poli Rovinja. Svi ki su je poznali, pak i najbliži rod, babu je zva, Kata Batićka, ma ja, kako njezina najbolja nuka, intanto nikad nisan znala zašto Batićka. Za pravo reči, seljani kako fameje su se raspoznali po imenu zgor imena. Tako su bili najbogatiji Rudanovi, najporedniji Gobovi, najvridniji Božini, a oni ča su vajk hodili u crikvu zvali su hi Markini. Bili su to pokoljenja od pokojnega barba Šime zvonara, ki je za svojega života svojin mljohavin rukan, poteza zvono i kad je ki umra ma i kad je bila svaka maša.

Moja baba Kata, ne zato ča je bila moja, Bog joj dušu prosti, ma je bila šesna i prava žena, najprije prava. „Slušaj draga, samo ti slušaj, fišo me gledaj, pak češ mi na kraju znati povidati koliko smo ja i ona blizu. Po svemu, po tilu, po duši, po karakteru.“Ona je imala ne težak, ter pretežak život, aš se je rodila miljar devesto i jedanajstega lita, u siromaštini, šakraštiji, kad ničesa dobrega nideri. Kaka mala, morala je ujti u Moravsku, za vrime prve gvere. Rivala se tornati u svoje selo i kako divojčina, a bila je stasna, dugih lasi spletenih u kosu, se je namorala na jenega mladića z Barata. Bija je to moj pokojni did Tone, kega nikad nisan vidila, aš su ga Nemci streljali i hitli u jamu u selu Škropeti poli Pazina. Baba Kata, je pokle samo par lit, ča se zavičala mužu, ustala udovica. I ne bi to bilo toliko forši grdo, da njoj na hrbatu nisu ustale dvi ščere:Marija od samo šest miseci i Fuma ud tri lita. Ni znala ča bi se lovila, kako dicu zgojiti i popeljati na pravi put. Živila je u jenoj hižici od grote, krov je pušta kako na kanelu. Ni bilo žajfe za se uprati, ma ni vode, ni šterne...Šenci su se lipo naselili u brkaste lasiće moje matere. Tribalo je imati kakov šoldo, a ud njega ni spomena. Kata Batićka je napro morala pensati ča če i kako.

Blaga ni imala, ni ga mogla kupiti, pak je morala poj kopati poli unih bogatih u selu za kus trukinjevega kruha. Rivala je naprid, samo naprid, ni molila Boga, ma ni nikad njanke zaklela...Ki će znati zašto. Rubine za povijati je delala od starih suknenih krp. Ma je čvrsto stiskala zube i vajk se držala kurajna. Ne bih ja to niš znala, se kapi, ma mi je povidivala, več puti kad san bila poli nje i trla suzu. Znala san da je trpila, kako Isus na Križu. Jeno večer san je steši poskusila:“Babo, ma zašto se niste pomolila Bogu, forši bi Van bilo ča bolje. Zašto nimate krunicu zgor postelje?“ „Tić moj mali, ni mi rabila Krunica, rabija bi mi bija tvoj did, ma ga ni bilo. Karabinjeri su došli ponj z kamioneton, za vrime druge gvere i nikad se ni torna. Aj, nego mi je bilo teško, teško i preteško.“

Znan, san propensala, ma san mučala aš teško njoj je bilo kako god ubrneš. Pokle pak su Nemci i fašisti delali mirakul, pijani spali u njenoj hižici, sve po podu, ni bilo ni vošćenice. Most na Limu je bija svi pun municije, partizani su imali vrajže delo za osloboditi selo kako Brajkoviće tako i cilu Istru. Ćutila je baba ča bi se moglo zgoditi, pak je i ona pomogla vojski, našoj vojski koliko je umila. I drugi su, ma ona je tekla najprije pobrati kosti ud svojega muža u Škropete i zapretati u svoje selo. Dica su njoj plakala, lačna i puna straha. Stiskala hi je poli dase, ma i pokle gvere u crikvu nikad ni hodila. Ne, ne moren reči nikad, prez pensati, uzela me za ručicu i ko je ki dušu puštiju, hodile smo križati pokojnega i hitle grudu zemlje u raku. To je bilo sve ča se njezine vire i molitve ticalo. Rekla san več, Boga ni zazivala, Krunicu ni molila, ma je slovila za poštenu i dragu ženu, mater, susedu. Magari niš ni imala za podiliti, ter ku je zatribalo, dala je ud svojega, imala je niku staru singericu, pak je panke šila i tako zaslužila si.Moj dide je bija pali borac, pak je njegova Kata dobila Spomenicu, samo ni njoj čud bila ud spomena. Alora, Kata Batićka, imala je šenj partizanke, udovice palega borca, i forši je i to samo jedan tantinić zašto ni smila moliti i u kamari imati Krunicu. Ščere je steši krstila ma na šekreto, ča bi značilo da se nikad ni Boga odrekla. Kad je umrla, čuda njoj je ljudi došlo na mizu, čuda je svić svitilo i rožic hićeno u škulju kadi je počinula zavajk, a umisto Križa, zgor glave ustala je zvizda petokraka, sve do čuda lit pokle kad smo njoj rivali načiniti malo liplji spomen.

„Ma kamo bižiš, Roža moja, nu, sidi još samo jedan hipić, moran ti sad reči kako je očeva mati, baba Ana, imala u svojoj glavi niki drugašlji đir, pamet, ma i Krunica je šnjon hodila svakamor.Valje me zdrhi pasivaju.“

Sedan ur je, lastavice se skupljaju u gurlah moje hiže i čakulaju. Moj sused rompa i u nedilje, njemu ne porta. On dela i petke i svetke i ne bih znala ča je ti čovik. Ko je drži do Boga i vire, ko ne...Znan samo da san se več puti „upekla“ od njigovih besid i zato mučin, niš me ne intereša. Tako ti je to lipa moja, poli uve druge babe san anke hodila z ocen, priko subote i nedilje i kad ni bilo škole. Volija me utac sobon peljati, ma si je i mater volija i tendija. Eko. Kad bin njoj se motala oko traverše i čuda trumentala, lipo bi me z palicon pljehla po golih nogicah. Ma meni ni rabilo čuda. Zapuštala san ja to. Neče me Bog, znan da neče, poradi tega, ma stila san senjati jeno malo i babu Anu. Mala, mršava, obučena u črnu kotulu na botune sprid i z traveršon vajka, anke kad je z kravon hodila na pašu. Ma zamirila mi se več puti. Jednako je bilo vrime neimaštine, niš bolje ni fuje ud moje najbolje babe Kate. Samo Anu Čubanovu, tako su nju zvali priko imena, nisu jako volili ni štimali njanke seljani aš je bila previše lajava kad ni tribalo. Ku san učinila kakovu „kapelu“, zajno me je ocu pošla povidati, pak san i po nogah čepala s karanbačen.

„Joh je meni, Roža draga na silu san uvečer morala šnjon u postelju poj spati. Pak po ure fermo biti kako balsamana. Je prekrižila najprije sebe, pak mene i krunicu u ruki držala i molila. Vero me je tirala da ja za njon brojin. „Ne tako, sin moj, uvako:“Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobon, blagoslovljena Ti među ženama...“ I sve tako deset puti.Z apirala san oči, ma mi ni dala mira. Moralo je biti jušto po njenu, kako si je ona zamislila. A znala je vrlih puti i grdo reči, zakleti kad njoj ča ni bilo na mod. Urtala se je s nami i para mi se da je uživala kad bi me utac stuka aš ni bilo kako mi je naredila..Eee, da, na mašu je hodila svaku nedilju prez žmanje. Užinu je skuhala ti prvi dan, ter se digla ranije, vrgla kapuz na špaher i eko. Obukla se kako pupa, vezala faco pod bradu i pošla na noge priko Babičke da riva na vrime.

„Ne, moj biti poredna, moliti Bogu se moraš, križati prije nego greš spati!“ Meni na jeno uho nutra, na drugo van. Gledala san i pipala tu njenu Krunicu, kako je lipa,uluštrana, kako je davala po tamjanu i interešala me, za istinu, ma više od tega ne. Rabija me čepivala zašto me tirala na uno ča mi ni hodilo po žilah i ontar u tih hipi, bi mi došla nika dragost veća prema mojoj babi Kati. Nikad neću zabiti, ma san već bila napro divojčina pak san z ocen na vozu pošla u Polje. Tribalo je zvorati za trukinju. Tac me sija na voz i reka mi:“Sidi tako na tu jaketu, baba če ti načiniti panin z pršuton. Zaiskralo mi je na srcu, volila san pršut, samo ga se na ritko moglo isti. Sad san se nadjala da će mi u boršu baba vrči veliki kus kruha i fritu z jaji i par fet pršuta. Tac je ništo donija u borši, vrga poli dame na voz i potira Vijolu i Srnelu. Peljali smo se , a siguro jenu uru, po putu punen paprati, kamiki i praha. Dok je tac z vrgnjon ora, ja san brala smilje i slušala tiče. Pak oko deset ur, da ćemo marendati. Doprla san boršu u koj je bila boca vode i octa, i panin. Vred san razmotala hartu pensajuć kako ču se najisti pršuta, ma san se napro privarila...

“Ča je to tato, san nikako zustila? To je samo kruh i mrva jaja. Kadi je pršut?“ On je vidija da san napro nabrušena, ma za opravdati si mater je reka:“Ma ne hoj ti za njon, baba je stara, najbrže da je zabila aš je bila preša za partiti.“ I tako ni mi se više ilo, magari san več i pregladnila. Teško mi je to palo. Danas kad san i ja mater i baba, gledan moje, Katu i Anu, z nikega drugega kantuna. Ne znan ku da zamirin, ku da ne. Ma samo ču reči ono ča je. Kemu krivo kemu pravo. Baba Kata Batićka, mi je bila napro prava, rano je brižna umrla aš se je namučila teškega života, čud se puti domislin na nju i jako mi fali. Ni molila, ni imala Krunicu, ni u žepu, ni u ruki, ni na zidu zgor postelje. A za ovu drugu moju babu, anke neželin biti poredna i grišiti dušu. Samo nikad neču znati zašto njoj je na usti vajka bila Divica i Spasitelj, zašto me je činila za urtu delati nike stvari, a z drugega kraja, jezik njoj je dela sto na uru, para mi se da ni delala onako kako je u molitvi govorila. Znan, znan, Bog je velik, Bog je milostiv i oprašta svima pa tako i njoj, i meni, i babi Kati ka je u crikvu hodila samo kad je ki umra.

Valje san se spotila, ubrazi se užgali. Malo mi je laglje, ništo mi je poli uha šaptalo da hitin vanka sebe tu štoriju, tu ispovid bi reka niki. Pak ča je tribalo vikati name, tirati me, ontar, kako malu, mladu i prez pameti, kad ja cili život nosin i umin nositi svoj Križ, uzdan se u Bojže milosrđe, ne delan drugemu ča ne bin stila da i drugi dela meni, volin sve krstijane, ne gledan ča je i s kud je ki. U crikvu gren kad rivan, volin kleknuti sama na oltar, iskati ruku Bojže njive i san miljar gradi sigurna da če sve pojti kako bi tribalo.
Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.