četvrtak, 8. lipnja 2017.

Neven Dužević | Ostavljam tragove


ostavljam tragove
lebdeći nad vodom
ostavljem tragove
spavajući snove

ostavljem tragove
i ne znajući
lovcima da me traže
miševima da bježe
pticama da se snaže
i zvijerima da reže
ostavljam tragove
voleći zrak
zauzimajući prostor
bio je
otišao je
prošao je
došao je
tu je negdje....

Nema komentara :

Objavi komentar