Kolumne

srijeda, 1. ožujka 2017.

8. KNS međunarodni književni susreti | Prva knjiga


Udruženje za kulturu – Nova svjetlost (KNS)
www.kns.ba
27-29.jula,2017. / Sarajevo, BiH

Udruženje za kulturu-Nova svjetlost (KNS) od 27-29.07.2017.god. organizuje kulturnu nanifestaciju “8. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI-2017” u okviru koje želi pomoći mladim autorima da objave svoju prvu knjigu.

Ciljevi projekta “PRVA KNJIGA” su:

– afirmacija književnog stvaralaštva nove generacije bosanskohercegovačkih pisaca;

– poticanje autorskog izražaja mladih autora u BiH i dijaspori;

– podrška u objavljivanju prve knjige talentovanih autora iz BiH i dijaspore.


Organizator manifestacije“8.KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI” raspisuje:


Javni poziv – „PRVA KNJIGA“

za prijavu prve neobjavljene knjige mladih autora


I) Opći uvjeti za prijavu:

– da autorsko djelo/knjiga nije objavljena;

– da je djelo napisano na jednom od jezika govornog područja BiH;

– da djelo nije uvredljivog sadržaja;

– da autor/-ica ima od 18-30 godina;

– da je autor/-ica državljanin BiH.


II) Osnovni podaci o autoru:

– ime i prezime;

– datum i mjesto rođenja;

– kontakt adresa i telefon;

– kraća biografija

– prigodna fotografija (nije obavezna)


III) Izražajne forme

– zbirka poezije,

– zbirka kratkih priča

– zbirka/knjiga proze i poezije


IV) Broj i obim aplikacija

– jedan autor/autorica mogu aplicirati sa jednim neobjavljenim djelom/knjigom.

– obim knjige: do 60 strana / A4 format


Napomena:

– objavljene knjige koje ne zadovoljavaju uvjete neće biti razmatrane;

– autor/-ica dostavlja lektorisano djelo/knjigu u elektronskoj verziji;

– aplikacijom na ovaj javni poziv autor je saglasan da se knjiga objavi u izdanju organizatora manifestacije.


V) Radove slati:

– putem E-maila:   8knjizevnisusreti@gmail.com

– putem web-stranice udruženja: www.kns.ba


VI) Rok za dostavljanje aplikacija:

Javni poziv je otvoren do 15.04.2017. godine.


VII) Izbor autorskog djela/knjige za objavljivanje/štampu

– Izbor jednog uspješnog autorskog djela/knjige za objavljivanje/štampu vrši tročlani žiri u sastavu: Ibrahim Osanbašić-predsjednik, Mersida Sadiković-Osmanbašić-član i Džabir Sedić-član;

– Autoru knjige se dodjeljuje tradicionalno priznanje manifestacije “KNS PERO”, za kategoriju mladi autori;

– Rezultati izbora biće objavljeni na web-stranici organizatora manifestacija (www.kns.ba) do 15.05.2017. god.


VIII) Uvjeti za objavljivanje izabrane knjige:

– izdavač knjige je Udruženje za kulturu “Nova svjetlost” (KNS) u tiražu od 100 primjeraka;

– autor djela potpisuje ugovor sa izdavačem za prvo izdanje i zadržava autorska prava.

Kontakt telefon za dodatne informacije: 061 524 505


NAPOMENA:

Organizator raspolaže mogućnošću da reducira programske aktivnosti u slučaju ako blagovremeno ne obezbjedi adekvatnu podršku  za realizaciju planiranih aktivnosti.


Ibrahim Osmanbašić
predsjednik udruženja

Sarajevo, 27.02.2017.god.

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.