četvrtak, 12. siječnja 2017.

Robert Janeš | Astronomi na krovu spasa


Mi živimo među krovovima
Sa susjedama pticama
Mi naučili smo varku sna
I na stablu gromobrana uhvatili
Krovnu zbilju besmrtnosti

Smijemo se igrom neutrina
Na srebrilu mjeseca
I u suludom plesu antena
Desantnim bacanjem lavine
Preko snjegobrana kvarimo tv programe

Mi smo carstvo čula
Od Ararata do Patagonije
Mi smo perje s anđelovih krila
Mi se volimo kao proljetni vjetar
I jaglac netom zacvrkutao ispod snijega

Ja ti budem oslikan i surov
Ti mi budeš gladni mijauk tigra
Pa kleknemo pa vibriramo
Pa se raspemo pa se pijemo
Oseka i plima; noć i dan

Mi živimo među krovovima
Naša su djeca zvijezde
Mi ne gubimo se u jasnoći
Naša jutra razmiču zavjese
Da se dive bobama plemenitih oblaka

Tek ponedjeljkom se stuštimo
Slobodnim padom na tegle s cvijećem
I činimo preljube s tlom
Modri i zeleni na mjestima loma
Zaplešemo svjetioničarski balet

Nema komentara :

Objavi komentar