Kolumne

srijeda, 2. studenoga 2016.

Natječaj za dodjelu nagrade „Marko Polo - slavni putopisac"


Hrvatska udruga turističkih novinara i pisaca u turizmu u suradnji sa Zborom turističkih novinara Hrvatskog novinarskog društva, objavljuje natječaj za dodjelu nagrade „Marko Polo - slavni putopisac“ za 2016. godinu.

Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincu novinaru za najbolju putopisnu reportažu, ako je to ostvarenje rada u skladu s Pravilnikom o dodjeli nagrada, medalja i priznanja „Marko Polo –slavni putopisac“.

Prijedlog za dodjelu godišnje nagrade mora sadržavati:

1.     Ime i prezime kandidata

2.     Životopis kandidata

3.     Prijavljena reportaža ili putopis

4.     Obrazloženje prijedloga

5.     Pisanu izjavu kandidata da želi sudjelovati u postupku izbora (ukoliko je kandidat i predlagatelj)

6.     Ime i prezime i adresa predlagatelja kandidata, ukoliko je predlagatelj fizička osoba, odnosno naziv i sjedište pravne osobe i  ime osobe ovlaštene za zastupanje, ukoliko je predlagatelj pravna osoba.

7.     najmanje jednu preporuku za predloženo ostvarenje kandidata

Prijedlog za dodjelu nagrade može sadržavati i druge priloge.

Fizičke i pravne osobe koje za dodjelu Nagrade predlažu pojedinca novinara moraju navesti za koju vrstu nagrade predlažu ( Nagrada „Marko Polo – slavni putopisac“).

Prijedlozi za nagradu upućuju se u zatvorenim omotnicama, na adresu:

HRVATSKA UDRUGA TURISTIČKIH NOVINARA I PISACA U TURIZMU
c/o HRVATSKO NOVINARSKO DRUŠTVO
10 000 ZAGREB
Perkovčeva 2

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose od dana objave  natječaja na službenim internetskim stranicama do zaključno 25. studenog 2016.

Nepotpuni i nepravodobni prijedlozi neće se razmatrati.

Tina Čubrilo

Predsjednica Hrvatske udruge

turističkih novinara i pisaca

Izvor: Hrvatsko novinarsko društvo

Nema komentara :

Objavi komentar