Kolumne

petak, 21. listopada 2016.

Krunoslav Mrkoci | Oko problema posvete Shakespeareovih soneta


Pokušaj prijevoda: sonet XVIII

Prvi dio soneta (1 - 126, od njih ukupno 154) posvećen je jednoj muškoj osobi; jedinom inspiratoru stihova od kojeg su poznati tek inicijali, a o njegovom identitetu još se uvijek raspravlja. Inicijali dolaze iz kratkog predgovora izdavača soneta, gdje stoji:

"to.the. onlie.begetter.of.these. insving.sonnets. mr. W.H. all happinesse.and. that. eternitie. promised.by.ovr.everliving.poet wisheth.the.well-wishing.adventvrer.in.setting.forth. T. T."

Moguće da je mr. W. H. bio ili neki blizak pjesnikov prijatelj, ili možda pak neki mecena-zaštitnik iz viših krugova, ili čak sin pjesnikova zaštitnika, jer se pjesnik mladiću obraća tonom starijeg i iskusnijeg čovjeka prema mlađem i nešto neiskusnijem, kad mu savjetuje da se oženi i da ima djecu, prije no što bude kasno.

Ne uskrati svijetu potomstvo - jer kad si jedan, onda si nijedan. Škrtac i škrt svijetu nemoj biti, niti rasipnik koji u grob nosi što mu priroda i roditelji namijeniše. Kad ti 40 zima skoli čelo, bit će teže, jer ljepota i mladost mine; o uspomeni tvojoj drag nasljednik neka brine. Ne uskrati ljepotici utrobe neuzorane ploda - nek ne prezre tvog ratarstva trud ... itd. - parafraziram po sjećanju ...

Što se tiče mogućeg identiteta inspiratora soneta, eto nađoh u sonetu XCI, gdje kaže: // Ne visok rod, već ljubav tvoju cijenim/ Više no skupe halje i imetak,/ Draža je nego konj i sokol meni,/ Imajuć tebe, imam ponos svijeta. // Jadan sam tekar jer sve možeš odnijet, / Pa najveći bih jad morao podnijet. //

Neki su iskazivali sumnje u platonsku narav odnosa pjesnika i mladića, no sasvim jasno o tome kaže sonet XX: // Naslika tebi žensko lice Narav, / O gospodaru - gospo moje strasti,/ I žensko imaš srce, al bez dara/ Za obmanu na ženin način vlastit;// Dosuđen prvo tebi ženski rod bi, / Al Narav u te zaljubi se do dna, / Dodatkom jednim od mene te odbi, / Stvarcom što za me nije svrsishodna.// (By adding one thing - to my purpose nothing.) // Kad označen si za nasladu ženi, / Neka te rabi, a ljubav daj meni.// - Toliko o tome.

Shakespeare's sonnet XVIII

Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate.
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date.

Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimmed;
And every fair from fair sometime declines,
By chance or nature's changing course untrimmed.

But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ow'st,
Nor shall Death brag thou wander'st in his shade,
When in eternal lines to time thou grow'st.

So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.

*

Shakespearov sonet XVIII

Trebam li te usporedit danu ljetnom?
Ti mnogo ljupkiji si i ugodniji još.
Grubi vjetri stresu dražesne pupe Svibnja,
A ljetno doba sve kraće vrijeme ima.

Ponekad prevruće oko nebesko sja,
I često njegova zlatna put je zakrivena;
I svaka lijepost od ljepote ponekad opada,
Slučajem il prirodnim slijedom satrvena.

Ali tvoje vječno ljeto izblijedjet neće,
Nit izgubit svojstva ljepota koju posjeduješ,
Nit Smrt će se hvastat da lutaš joj sjenom,
Kad u vječnim stihovima kroz vrijeme ćeš rast'.

Sve dok ljudi dišu ili dok oči sjaje,
Dotle živi ovo, i ovo tebi život daje.


Napomene:

Pokušao sam stihove prevesti što bliže stvarnom leksičkom značenju izraženom u izvornom engleskom tekstu. Smatram da kod jezika kao što je engleski, koji ima mnogo više jednosložnih riječi u svom rječniku nego hrvatski, da je nemoguće držati se metra izvornika (u ovom slučaju Šekspir je upotrijebio 10-erac) te da je potrebno, kako bi se ostvario što točniji leksički i sadržajni prijenos stih po stih, primijeniti princip metričke harmonije, a ne se držati jednog te istog metra kroz cijelu pjesmu, pod svaku cijenu. Drugi naši prevoditelji Šekspirovih soneta koristili su različite metre: Čorak i Mrkonjić najčešće 11-erac; Mate Maras 12-erac.

Pod metričkom harmonijom podrazumijevam ritmički skladno izmijenjivanje neparnih i parnih stihova različite duljine, što doprinosi glazbi soneta.

Metar ostvaren u prijevodu: //12-13-13-12// 12-14-15-13// 13-15-12-13// 13-15//

Nema komentara :

Objavi komentar