Kolumne

petak, 12. siječnja 2024.

Snježana Budanec | Hkrajenu kmicu kljuni tičof pozobljeju čez špigelj življenja


Mam z jutra gda sme očmi obloke otprli, 

gda se vsi nalukavaju vu špigelj življenja 

i sončeve rouke ognjene čaka ohlajena zemlja,

fkrajenu kmicu kljuni tičef pozobljeju, 

a persti svetla spleteju nebe bez zviezd, 

iskali sme poute i steze bez brig, 

pameti noure i veselieše jednak, 

oprane od blata kaj na stare presušene potoke diši.

Čez goule kosti huste, 

čez čkominu glibouku,

možiku lucku i potrenih flaš,

iskali sme sebe vu vsakem vugliču, 

trčku, knječku, klieti, pelnice, najžu, 

vu mužike domače i stranjske, 

vu žice i bobnje kaj su z tranzistora 

nas tresli kak potres, grom i toča

(spikali nas kak blesikava munja), 

stepli nas z derva naših starih germ.

Drendali sme zesobu, 

navlačili hu se i na se najnoveši trend, 

podrapani hodili zdignutih vrat.

Smejali nam se stari kak sme bedasti i preveč zeleni, 

dosti žgancof pojeli niesme

i kak bu se jenput zbušil tie napuhnuti kokot h nami

(ostal na žerafke kak balon predreni).

Mam z jutra kad  sme očmi obloke otprli,

svliekli sme onuče i otprli pamet za sviet,

navliekli sme zastore na liete, 

hu nam je zrasle znatiželjne diete.

Obliekli sme gizdavi kaput,

hitili navade starih vu zaboravni kut,

prevliekli sme se čez tranziecijsku štreku,

svliekli sme ze sebe saku narodnu rubaču.

Vliekli sme se kak použi po dežču,

iskali sme nouve zviezde vu nebeskem najžu.

Fkrali sme vsake kmice kljune, 

a persti svetla zibali nas kak da ima zviezd. 

Če bi nekterni deda nam savet dal 

berze bi dunul nam veter 

čez jedne vuhe nutre pa čez druge vun.

Tancati sme šteli po vsojem ritmu od elekrične stesanih  beglajt

i navliekli sme na se smerduču meglu (tak nam je bile lefke);

zubie nam je još smerdele domače  mlieke.

Nalukavali se sakom spravišču kak lačni cucki, prosti bez gač;

sliekli sme sram i hitili ga postranjski kraj vrata za vun.

Lovili sme vu horoslavskom Versailliesu kriesničke fieringe na vetru, 

kušovali vsake listje bez gran,

vsaki nouvi hit z nosem čez oblok je bil zoran,

poucali čez guole pesnice, kamienjem zasipali kreketače,

od šiblja pleli kotače, nagutali sme  se steklovine, 

piljevine, dima i kervavic;

zoprali sme si korienje vu stubička topliz.

Proščenje pri Bitrice je za nas bil svetek bez penez;

trke sme vodili čez Bistrički laz; 

Gazili čez štreku življenja punu kač,

vse pri hiže zgledale na drač.

Respela i križanja sme zbegavali.

Niesme šteli rastepsti se po svietu. 

Šteli sme ostati zanaviek hu tem vuletju.

Vu jednem trenu,

presiekel nas divljak 

kaj je dunul kak severnjak 

da nas zmisli prosipanih kmic i dan, 

polomnjenih gezmic i mlajših gran.

Rascufali sme družinu kak biesni vrag,

veter odnesel vsaki naš trag.

Žmefke kamienje sme vu perse nosili,

za bolje življenje posel sme po svietu prosili.

Zišli sme z škednja svog življenja vun;

porinuli pertače vu gliboki i širouki sviet 

i pozabili na jarek, Versaillies, beglajte, 

terke hitre i žustre čez Bistrički laz, 

potopljene liete vu topliz, križa teri nas rastavil 

i vpregnul vu brige o življenju...

Zdigli sme stare navade kak veter vu zrak, 

kak nuklearka prozračil nas špigelj življenja, 

presiekel nas, i prešel čez nas, 

hitil nas naopak, pak nazaj 

al stesal nas ovakve zdej!

Za soubu je ostavil naherene brege 

i listja našega trage, 

kožu presličenu vu gliboki strah.

Skorem i neme znali spominati se podomači, 

ni vrnuti se vu stari moud.

Zdej črna čkomina prihaja na 

obloke i vse nas je menje.

Nalukavame se vu špigelj vlastitog življenja 

i sončeve rouke ognjene čakame na ohlajene tiele;

Hkrajene zvizde kljuni tičef pozobali 

a persti kmice pleteju nam večni doum?!


Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.