Kolumne

subota, 21. svibnja 2022.

Željko Bajza | Ob vrageh


Jeli vnogo vragov vu peklu i na svetu? - Je vnogo milionov i tak su odurni ar su od božjega lica za navek otpravleni, ter su neki v peklu a neki se ovde po svetu klate. Ali vendar svoju tugu, muku i pekel sigdar, gde su goder sobom nose. Neki vele  da kad bi vsaki vrag imel telo samo kuliko jeden komar, tak mi ne bi mogli sunca videti pred vragmi. Vu peklu oni neizgovorne muke trpe i grešnike vsakim načinom muče, a drugi ovde dan i noč ophađaju iščuči da bi koga na greh napeljali i vu muke peklenske dopeljali. - Je li se potrebno vragov bojati? - Je se treba bojati kakti strašneh neprijateljov, ar je vrag na lancu kakti pes privezan, ki ne more vgristi nego onoga, ki se po grehu sam hotonce k njemu približava. Vrag more sam  po sebe ali po coprnicah po zraku človeka ali drugu stvar akoprem tešku, za čas dalko prenesti, iz zraka ogenj, godinu i tuču hitati, zrak otrovati, človeka zaslepiti i na zla poželenja vužgati od dobra zadržati i vnogo neprilike včiniti ne more vendar na greh primorati niti na duše škoditi akoprem vse telo rastrga. More li se vrag človeku očivesto iskazati? - More se iskazati, ne samo vu strašne ter odurne prilike neme stvari ali človeka, nego takajše vu prilike doborga i lepoga angela, ter človeku naprvo donašati stvari, koje se vide poštene i dobre, da ga vkani.

Dober angel medtem toga vsigdar prvo neg odstupi človeka obraduje, opsegura i razveseli, a zel angel zburkanoga ostavi. Vidiš da govori jezikom drugač neznanem i pravo odgovarja na pitanja i poveda stvari drugač neznane to brez vražje pomoči nebi mogel činiti- Ak si baš duh peklenski  ja iščem da mi pomoreš da Šandora vu moje krilo prineseš, vu moju vlast njega vzemi. - Ti hodi  najpre doma hruške, speči vu šplehnate posude, a onda na zemle napravi jen kolobar i reči mu da se z njega van nikam ne gene. A onda počni bajati, dozive vsakojačka strašila i k tomu iskaži lepu priliku otoga Šandora. Zate te mladenec vužgal se bu zate vu svoje ljubavi. Ar ak vun z onoga kolobara geneš se, te vrag taki zgrabi i vu stenu tak hiti da ti se moždani po stene razlete, a onda tak premineš i nestaneš. Mene je sejene jer ov čin dohaja od naturalnega zroka ili od vraga iliti od coprije. Ja se vu te vuzdam vu svoje lastovite nature, daj mi moč i kreposti tere zdaj vu sebi nemam. Za menu ponavle reči:  On nek zna da ja njega ljubim i za njim pogiblem - Obeče mi da se hoče to tak pripetiti ja te prosim da bi otajne zeznala tera druga na njega merka, ja te prosim da telo njegovo včini trdo i zmrzleno potiv oružju i nek telo njegovo na moju zemlju bude prnešeno budemo mu vuroke hitale. Odi tam na one pole spod one stene i beri travu žutiku vu petek ob četerte vure, i pred sunčanem ishodem vu mladu nedelu, kaj doktori, apatekari i drugi naturalskeh dugovanj znani ljudi ne vuče. Ja bum njemu mač namazala da se ranjen drugde buduči zvrači, i to z ovim medom kaj je na božić na stolu celi dan stal Vu dimnjak budem ja obesila onu kudelu da se ona povrne osuši i zagine. Tak na mladu nedelu pred sunčanem ishodem hižu obidi i vode donesi vu takev dan naj dati od hiže octa niti ognja negda nekoji po takve coprije omamleni tak su se ljubili da jeden prez drugoga ne mogel živeti. Ako se jednomu da kaj popiti ali pojesti, da koga ljubi, ali kaj drugo činiti mora li takov na ono privoljeti akoprem vrag vnogo zla more zrukovati zmešajuč  telovna čutenja, ne mora vendar volju tak primorati, da bi se takov ne mogel greha čuvati. I da bi zavsem moral tak nebi grešil, ar prez volje greha ni. Ali od tam dolazi miris truleži. Sa sam se naježila hej vi tolvaji kam ga nosite vu te škrinje, kam ga nosite kam ga nosite moramo to napraviti ake hočemo spasiti Šandora- Isuse Bože moramo nekaj napraviti- o Angel kak si ti mene vputil, i vkanil, da samo tri dni budem vu purgatoriumu, a vnožina i vnožina let je prešlo, kaj se ovde nezgovorno trapim i  strašne muke terpim vkanjuješ se o duša ar ne več vremena prešlo kaj si vu purgatoriumu, nego  samo jeden dan, nego zbog velikoće muk, tebi se tak dugo vidi, ar još navek na volju ti je ako hočeš nazad vu telo koje ne još pokopano povernuti se da vu zpoznanom betegu drugo  leto obstojiš, poklam prez vsakoga purgatoriuma izraven vu nebo pojdeš- ne samo jedno leto  nego i do konca sveta rajši hoču još vekši beteg terpeti, neg ovde ova dva  dni zpuniti. 


Kada sem na smert obtežal, nesem se hotel spovedati, niti požaluvati, niti druge svete sakramente prieti, ovak jesem vu zadnje vure zanemel i nut unda zverhu vszega ufanja milošča božja je me obztrla, da sem se pravično za vse grehe moje iz same ljubavi božje požaluval i ako prem nesem mogel govoriti, vendar žuhko plačuč szuzami jesem obraz moj polejal i vu takvom požaluvanju moj žitek jesem dokončal i vumerl. Onda po pravičnem sudu božanskom jesem dan dvem naj hujšem vragom, da me ovak z kopjem železnem do sudnjega dneva neprestance muče i prebadaju. gdoj bi mene zvračil  koj sem tulike grehe, tulika zla, i tulike malovrednosti prez kraja i konca vučinil- teško je muku gledeti jošče je teže trpeti. Pravedni sudec ov malovrednjak od mladosti poželjenja telovna i nasladnossti njegove  nasledujuč vsega dobra sveckoga obilno je vžival listor telu gerlu želucu svojemu služil vu goščenju, pianščine, noriah igrah, i cifrasteh opravah.


Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.