Kolumne

srijeda, 5. siječnja 2022.

Kajkavsko najže (7): Diridajec

Piše: Aleksandar Horvat

Sitnice se navek najdeju v nekakvi prašni škatuli skupa z drugim zgublenim droptinama. Dok škatulu malo stepeš, z nje se spraši vu nji i ruštanji i zvoni kak da je z jezero komadov. I tak ja kopam i prekapam po pozablenim "điđa-miđama" v škatuli i najdem - diridajca. Zanimliva je to i prosta igračka, igra na sreču, z kojom se moreš večeri i večeri družiti i igrati za grah, za čokoladu, za peneze. Daj 1, daj 2, uzmi 2… se zmislite?

Ali poglejmo najprvo kaj znamo o diridajcu. Diridajec je ime po kojemu ga ja pamtim, ali bute ga našli i pod drugim imenima: zvrk, vrtuljček, marjanko, digl dajc, diridajec, a kak zgleda, se je zaprav počelo od dreidl, draidl ili najtočneše dreidel, kaj je zaprav zvrk z četiri strane, židovska igra kaj se igra za hanuku. Dreidel znači “vrteči vrh“. Na stranama ima slova na hebrejskomu, nun (נ), gimel (ג), hej (ה) i šin (ש). Ta slova su skračenica od „nes gadol hajah šam“ – „velko se čudo dogodilo tam”. To vredi za dreidele zvun Izraela. A v Izraelu je zadnje slovo pej (פ) tak da na njihovomu domačemu dreidelu piše „velko se čudo dogodilo tu“. A čudo je da je jena lampa na olje v jeni priliki v hramu gorela celih osem dni namesto samo jeden i tak se spasila ceremonija i tak dale, da ve nejdemo predaleko v tu tradiciju. Dreidel je preteča diridajca. V jenu korpu saki igrač dene “valutu”, peneza, kamena, zrno kuruze ili graha, za kaj se več igra i vrti se zvrk koji se zastavi na jeni strani. Nun znači da ne dobiš nikaj, gimel da zemeš se, hej da zemeš pol, a šin da dodaš jeden.Dok je te dreidel kak igra i igračka po svetu doputuval do nas mi smo mu malo drugačku šemu zmislili. Naš diridajec ima šest strani nemesto četiri, na kojima piše, daj 1, daj 2, uzmi sve, uzmi 1, uzmi 2, daju svi. Igra se jednak kak i dreidel, vrti se jadnak, zgubi on koji je ostal bez “valute“, pobedi je on koji je na kraju sima pobral. Diridajec je čak i nadimak za zvihraste, zvrkaste i nemirne ljude, koji minuti ne zdržiju na miru.. Njima velimo “vrtiš se kak diridajec”.

Ve si mislim, baš je te diridajec isti kak živlenje. Vrti se i vrti, a dok se zastavi, nigdar ne znaš kaj te bu dočekalo, jel bu dobro ili bi slabo. Zgubičke i dobičke valda regulira sudbina. Sakoga čoveka najdeš vu vrtenju diridajca. Na priliku, bogec, on navek v glavnem obrne daj jen, zemi jen, furt je na nuli, a tu i tam ga iznenadi daj dva. Bokčija je takva da se z bokčije teško vun skobeliti. Bogataš pak navek obrne zemi dva ili zemi vse, samo nagrnjaju, pak če baš i moraju dati onda komaj daj jen, kaj ne bi bilo da su nikaj ne za pajdaštvo doprinesli. Političar pak se z malim ciframa niti ne igra, on nema čas. V prvem krugu obrne zemi vse, a v drugem daju vsi. I onda pak od početka. Tak pobereju na brzinu vse kaj se pobrati da. Imamo i nesrečne. Takov dok zeme, zeme jen, a dok daje, daje dva, i nikak na zelenu granu. Furt je v kreditu i minusu. A njihova kontra su srečni, te pak navek daju jen, a zemeju dva. Ali to jim onda ide jako pomali, i nigdar vekšega dobička ne vidiju. 

Oni pak kaj su zločesti, njima je sejeno če dobiju kaj ili nikaj, važno jim je obrnuti daju vsi kajti jih to jako veseli i rajca. Svadlivec nigdar ne prizna da mu se obrnulo to kaj mu se obrnulo i furt vidi da ga nešče vara i krade, pak išče pravicu. Zmotancu diridajec obavezno odleti pod stol, pak onda laže kaj se obrnulo. Če mora dobiti viče spod stola da je dobil, a če mora dati onda oče vrteti još jemput. Filozof pak se navek nekaj zmišlava i buni, zakaj nema polja daj vse, po kojemu bi nekoji na brzinu bankrotirali. Na tem tragu za njim ide i pehist. Če bi takvoga polja bilo (daj vse), pehist bi njega obrnul v prvem krugu. Ali kak takvoga polja nema, pahist v glavnem obrne zemi vse, ali tek dok je negdo pred njim več spraznil banka. Če pak na sreču zbegne daj jen, a ima zadnjega peneza, of za njim obavezno obrne daju vsi. Pehistu nemre nigdo pomoći, on je takov zakleti. Imamo i poduzetne, koji dok vse zgubiju, očeju posuditi od drugoga kaj bi igrali dale, ali jim to v glavnem ne prejde kajti se diridajec tak ne igra. Z diridajcem bezgotovinski ili na veru ne fercera. Štosni su i nepopravljivi pesimist i optimist. Pesimist, dok se diridajec još vrti, veli “pak bum zgubil“, a optimist, dok se diridajec zastavi, veli “pak sam DOBIL daj dva“.

I tak, saki bi čovek sebe v diridajcu našel i po zgubičkima i dobičkima znal zgatati kakva mu je sudbina. Jedino kaj pre diridajcu ide napak i kontra od živlenja, je da pobedi on koji na kraju vsima vse zeme. A morti bi, če očemo kaj bu pošteno i ljudski, bilo fer da je pobednik on koji je prvi vse dal. Ali nesmo mi te sreče.

(A. Horvat 1/2022.)

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.