Kolumne

srijeda, 28. travnja 2021.

Darko Foder | SmiehMergudierunje, serda, furda!

Čemu tua? Zake tua?

Smieha na čobe,

smieha mi daj!

Če te kmica f sercu prezela,

ti verni se nazaj!

Smieha mi daj,

da smieha moareme sejati pa potu,

kom ideme metati ga 

sakamu čaveku, f sakem kotu!

Kupicu radasti suknite,

čobe ad vuha da vuha razvliečite,

na ves glas sline serčite,

za terbuhe se primite,

hihoačite, hahačite,

pad stoal aponite i valjajte se,

hehečite, kehlečite,

kak traktari berndajte!

Dajte, dajte! Some dajte!

Smieha dajte za veselje naše,

kak goad vum paše.

Some da smieh perše furt pa zraku,

da vrača duh,

hižu da vum grieje saku.

Ha-ha-ha, hi-hi-hi, he-he-he,

hoj-hoj-hoj,

saki smieh je muoj!!

Some smieha,

bez grieha,

saki dien, cieli dien!

Smieha da bo živat lepši,

da z radašču se saki dien zidete

i večer da nasmejoni

ad vuha da vuha – spat adidete.
Zbornik recitala „Susret riječi“,  Bedekovčina 2019.

__________________________________________

tumač riječi: mergudierunje – mrštenje, serda – ljutnja, furda – durenje, čobe – usne, suknite – uzmite trzajem, perše – leti, vrača – lieči, zidete - sastanete


Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.